Odszkodowania za słupy energetyczne i napowietrzne linie energetyczne – pieniądze w zasięgu ręki (cz. II)

Podstawa prawna

Podstawą prawną, z której wynikają możliwości ustanowienia służebności przesyłu są art. 305 z indeksami  1- 5 Kodeksu Cywilnego. Kluczowymi dla omawianego w artykule zagadnienia są szczególnie:

 

Art. 305(1).

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 305(2).

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

 

 

Wysokość wynagrodzenia / odszkodowania.

            Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jak również wysokość wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z gruntu przez operatora systemu przesyłowego jest ściśle związana z kilkoma czynnikami. Najważniejszym jest oczywiście powierzchnia gruntu wyłączona z prawidłowej eksploatacji. Warto wspomnieć, iż teren biegnący pod linią energetyczną także jest takim obszarem. Może więc zaistnieć sytuacja (dość częsta), iż nad naszą działką biegnie linia wysokiego napięcia (napowietrzna linia wysokiego napięcia), a słupy energetyczne są ustawione na działkach sąsiednich. W takim wypadku również możliwe jest skuteczne dochodzenie swoich praw.

 

            Poza liczbą metrów bierzących linii energetycznej, przechodzącej nad naszą działką, istotny jest również rodzaj tych linii. Z faktem czy są to linie niskiego, średniego, wysokiego czy może najwyższego napięcia ściśle skorelowana jest szerokość „pasa energetycznego” – może się ona wachać od 3 do nawet 12 metrów. Tę wielkość mnożymy przez liczbę metrów bierzących i otrzymujemy liczbę metrów kwadratowych wyłączonych z eksploatacji. Dodatkowo właściciel działki może pokusić się o wyznaczenie drogi dojazdowej do linii energetycznej. Droga dojazdowa jest obszarem, dzięki któremu operator systemu energetycznego może dojechać do swojej linii w celu przeprowadzania napraw infrastruktury. Standardową szerokością jest 2,5 metra.

 

            Zliczając wszystkie wartości otrzymujemy określoną liczbę metrów kwadratowych. Wyliczając wartość odszkodowania za bezprawne korzystanie z gruntu pomocna nam będzie wartość średniego czynszu dzierżawnego na sąsiednich działkach za rok ubiegły. Oczywiście wartości te mogą różnić się w zależności od np. klasy gruntów jak również od przeznaczenia działki. Za dzierżawę obszaru na działce budowlanej można domagać się wielokrotnie wyższej stawki za metr kwadratowy aniżeli jest to w przypadku działek o charakterze rolnym. Średnie stawki mogą więc w takim przypadku wachać się od kilkunastu groszy do nawet kilku złotych za metr kwadratowy.

 

            Niezwykle ważnym, a wynikającym z art 118 Kodeksu Cywilnego, faktem jest iż odszkodowania za bezprawne korzystanie z gruntu nie możemy domagać się za cały czas „bezprawnej obecności słupów i linii”. Wynika to z ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. 10 lat wstecz – jest to maksymalna ilość lat za które możemy domagać się odszkodowania za bezprawne korzystanie z gruntu.

 

Wysokość odszkodowania w skrócie:  [(AxB) + (CxD)]xExF

 

A – liczba metrów bierzących linii energetycznej

B –  szerokość linii energetycznej

C – liczba metrów bierzących przeznaczonych na drogę dojazdową

D – szerokość drogi (zazwyczaj 2,5m)

E –  stawka czynszu dzierżawnego za metr kwadratowy

F –  liczba lat (max 10lat)

 

 

Komentarze

11 odpowiedzi na „Odszkodowania za słupy energetyczne i napowietrzne linie energetyczne – pieniądze w zasięgu ręki (cz. II)”

 1. Awatar Krzysztof
  Krzysztof

  Za linie średniego i wysokiego napięcia która przebiega przez moją działkę.Zajmują ok 1000 m2.
  Znajduje się Wólka Mlądzka Otwock. Na co mogę liczyć i za ile?
  Pozdrawiam

 2. Awatar alex
  alex

  na sąsiedniej działce stoi transformator a przez moją budowlaną działkę przechodzi linia energetyczna (średniego napięcia). chciałabym się dowiedzieć się czy mogłabym ubiegać się o odszkodowanie(np.w jakiej wysokości) i kto by mógł mi w tym pomóc. działkę posiadam o 14 lat. działka ma około 75 m długości i na całej długości biegnie linia.

  1. Awatar KDRO.pl

   Kiedy sieć energetyczna powstała?

 3. Awatar ONA
  ONA

  Witam,
  przez naszą działkę o długości blisko 140 m przebiega linia wysokiego napięcia, proszę o informację czy możemy ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli działkę kupiliśmy w 2009 roku? Linia przebiegała przez działkę conajmniej od lat ’60-tych, z tego co wiemy. Proszę również o informację jaki może być obszar oddziaływania takiej linii. Chcemy budować dom i nie wiemy w jakiej odległości go ulokować od linii.
  Dziękuję

  1. Awatar KDRO.pl

   Obecnie Kancelaria nie podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących sieci elektroenergetycznych powstałych ponad 30 lat wstecz, chyba że były one poddane remontowi polegającemu na zmianie lokalizacji sieci. Co do warunków zabudowy, powinny one wynikać z planu zagospodarowania przestrzennego, proszę sie skontaktować z właściwym urzędem gminy.

 4. Awatar Andrzej
  Andrzej

  Jak sytuacja sie przedstawia dla lini energetycznej niskiego napiecia tj.0.4kv?

  1. Awatar KDRO.pl

   Nie podejmujemy się spraw dotyczących linii średniego i niskiego napięcia.

 5. Awatar Jony
  Jony

  Witam Serdecznie, pięć lat temu przepisałem gospodarstwo na syna.Czy mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie ? Przez moją byłą działkę o długości ponad 400 metrów bieżących przechodziła linia 110 Kw. Byłem właścicielem 25 lat i ani grosza nie dostałem za tą linie wysokiego napięcia od energetyki. Czy mam szansę na odszkodowanie. Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  1. Awatar KDRO.pl

   Ponieważ obecnie właścicielem działki jest Pański syn, to tylko on posiada legitymację do wysuwania roszczeń przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu.

   Osobnym zagadnieniem jest, kiedy powstała sieć energetyczna, czy na przestrzeni lat była remontowana lub jej trasa ulegała zmianom.

 6. Awatar Barbara
  Barbara

  Witam czy jest Pan zainteresowy zajeciem sie sprawa odszkodowania za linie wysokiego napiecia ktora przechodzi przez moja dzialke?
  Pozdrawiam Barbara

  1. Awatar KDRO.pl

   Szanowna Pani,

   Kiedy powstała sieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × cztery =