Najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje godne zadośćuczynienie

W obliczu tragicznej śmierci cierpienie najbliższych nie ma ceny. Poszkodowanym jest  tu już nie tylko sam tragicznie zmarły, ale  przede wszystkim jego najbliższa rodzina.

Pani Danuta powierzyła  naszej Kancelarii Odszkodowawczej prowadzenie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w związku ze śmiercią jej męża. W tragicznym wypadku straciła męża, w ciągu kilku chwil została sama z małym dzieckiem. Jej sytuacja pod względem finansowym uległa gwałtownemu pogorszeniu.

Początkowo Towarzystwo Ubezpieczeń zaproponowało wypłatę świadczeń odszkodowawczych w wysokości  30.000zł dla pani Danuty i 25.000zł dla małoletniego dziecka. Nasza Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych KDRO.pl – wywalczyła dla Pani Danuty jednorazowe zadośćuczynienie w wysokości 150 tys. złotych, a dla jej córeczki 100 tys. złotych.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Ubezpieczyciel pokrył również Pani Danucie wszystkie koszty związane ze śmiercią poszkodowanego. W skład tych kosztów wszedł pochówek  i wszystko co z nim związane : koszty stypy, koszt pomnika wiązanek, koszt ubrania żałobnego  itd.

Ponieważ, na zmarłym w głównej mierze spoczywał obowiązek utrzymywania rodziny,  Kancelaria KDRO.pl wystąpiła o rentę wyrównawczą dla Pani Danuty.  Pani Danuta otrzymała rentę w wysokości 3.000zł miesięcznie. Natomiast małoletnia córka pani Danuty, która otrzymała rentę miesięczną w wysokości 1000zł.

Zasądzone kwoty  choć odrobinę ułatwią pani Danucie i jej córeczce przystosowanie się do nowych warunków życia.

Pani Danuta została poinformowana, iż w przypadku zwiększenia się potrzeb życiowych jej małoletniej córki, Kancelaria gotowa jest ponownie reprezentować przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym w sprawie o podwyższenie renty dla małoletniej.

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje godne zadośćuczynienie”

  1. Awatar Ola
    Ola

    W kwestii odzyskiwania odszkodowań niezawodne są moim zdaniem kancelarie prawne. Specjaliści z zakresu prawa posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, oraz status prawny. Osobiście polecam kancelarię KDRO.pl z Wrocławia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 2 =