Po tragicznej śmierci najbliższych można walczyć o godne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Do naszej Kancelarii trafiła Pani Jadwiga, która w wypadku samochodowym straciła córeczkę i męża.


Nasza Kancelaria podjęła się działań w kierunku wystąpienia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (straty emocjonalne,ból i cierpienie) oraz o odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, gdyż w wyniku  śmierci jej męża w sposób istotny pogorszyły się jej warunki  materialne.


Kancelaria KDRO.pl  przystąpiła również do sprawy karnej w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, przeciwko sprawcy wypadku. W procesie karnym sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, a na rzecz Pani Jadwigi została zasądzona wysoka nawiązka.


Pomogliśmy Pani Jadwidze zebrać całość dokumentacji: akty stanu cywilnego, wyrok sadu karnego skazującego sprawcę, dokumenty potwierdzające pogorszenie się sytuacji materialnej (takie jak zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zmarłego), zeznania świadków potwierdzające więzy emocjonalne ze zmarłymi oraz stan jej zdrowia po wypadku. Ponadto przygotowaliśmy Panią Jadwigę na wizytę wywiadowcy ubezpieczeniowego.


Ubezpieczyciel wypłacił pierwsze świadczenia w ciągu 30 dni po zgłoszeniu roszczeń.
Kwota ta jednak nie była satysfakcjonująca, a ponieważ kancelaria KDRO.pl wystąpiła z żądaniem znacznie przekraczającym 75.000 zł sprawa została skierowana do sądu okręgowego.

Pani Jadwiga  oprócz zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć otrzymała rentę alimentacyjną oraz godne zabezpieczenie na przyszłość.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście + 4 =