Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – alternatywa dla postępowania sądowego w przypadku zaistnienia błędu medycznego.

Pacjenci po nieudanych operacjach, także  plastycznych  mogą skorzystać z uproszczonej procedury składając wniosek do Komisji Wojewódzkiej Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych. Od stycznia br. takie komisje działają we wszystkich Urzędach Wojewódzkich.

 

Procedura jest tańsza niż w przypadku sądowej. Opłata od wniosku o ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego wynosi 200zł. Wniosek poszkodowanego pacjenta musi być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy. Komisja orzeka , w krótkim czasie, ponieważ nie musi ustalać czy doszło do błędu medycznego, a jedynie uprawdopodobnia jego wystąpienie.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać ofiary  nieudanych operacji, także  plastycznych, pod warunkiem, że w ich wyniku doszło do zakażenia lub nieprawidłowo wykonany zabieg wywołał rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała bądź śmierć pacjenta.
Wojewódzka komisja rozpatruje tylko te zdarzenia, które miały miejsce po 31 grudnia 2011 roku i do których doszło w oddziałach szpitalnych.
Maksymalna kwota rekompensaty o którą można się ubiegać  przed komisją wojewódzką to 100 tysięcy złotych w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku śmierci pacjenta kwota ta jest trzykrotnie wyższa i wynosi 300 tysięcy złotych.

Kancelaria KDRO.pl po weryfikacji akt  reprezentuje poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny przed Wojewódzką Komisją orzekającą o zdarzeniach medycznych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × pięć =