Czy za opóźniony lot należy się odszkodowanie i jakie

Odszkodowanie za odwołany lot – rozróżnienie między pojęciami „opóźnienie” a „odwołanie” i wynikające z tego skutki prawne – część 2

W związku z powyższym Rzecznik Generalny Eleanor Sharpston w dniu 2 lipca 2009 r. przedstawiła opinię.

Powyższe wnioski były złożone w nawiązaniu do spraw Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (Sprawa C-402/07) przeciwko Condor Flugdienst GmbH I Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (Sprawa C-432/07) przeciwko Air France SA.

W pierwszej ze spraw (Sprawa C-402/07) Christipher Sturgeon i jego małżonka zarezerwowali u przewoźnika Condor Flugdienst GmbH (zwanego dalej „Condor”) bilety na lot z Frankfurtu do Toronto i z powrotem dla nich samych i dwójki ich dzieci. Lot powrotny państwa Sturgeonów z Toronto miał planowo odbyć się w dniu 9 lipca 2005 r. o godzinie 16.20. W rzeczywistości jednak start nastąpił dopiero następnego dnia. W związku z tym dotarli oni do Frankfurtu około 25 godzin później niż planowano, tj. w dniu 11 lipca 2005 r. o godzinie 7.00 lub 7.15.

Państwo Strurgeonowie twierdzą, że w dniu 9 lipca 2005 r. około godziny 23.30 kapitan poinformował, że lot został odwołany. Taką informację podano również na tablicy odlotów. Oddany do odprawy bagaż został zwrócony pasażerom, po czym zostali przewiezieni do hotelu, w którym mieli nocować i do którego dotarli około godziny 2.30. Następnego dnia pasażerowie musieli ponownie oddać bagaż do odprawy na stanowisku innego przewoźnika. Przydzielono im inne miejsca w samolocie i musieli powtórzyć cały proces kontroli. Numer lotu powrotnego, który odbył się następnego dnia po planowanym, odpowiadał jednak numerowi widniejącemu na ich potwierdzeniu rezerwacji.

Państwo Sturgeonowie uważają, że z uwagi na te okoliczności, a w szczególności ze względu na 25-godzinne opóźnienie, nie mamy tu do czynienia z opóźnieniem, ale z odwołaniem, tak że w związku z odwołaniem przysługuje im odszkodowanie w wysokości 600 EUR na osobę.

Condor utrzymuje, że lot był jedynie opóźniony.

Amtsgericht Rüsselsheim uznał, że lot był nie był odwołany, lecz opóźniony i z tego względu oddalił podnoszone przez państwa Sturgeonów roszczenia odszkodowawcze. Wniesione przez nich odwołanie zostało oddalone przez Landgericht Darmstadt, który dopuścił jednak kasację wniesioną do Bundesgerichtshof ze względu na to, że mające tu zasadnicze znaczenie rozróżnienie między „odwołaniem” a „opóźnieniem” jest niejasne. Bundesgerichtshof stanął na stanowisku, że uwzględnienie wniesionej przez państwa Sturgeonów kasacji zależy od wykładni art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Sąd ten postanowił zatem zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z następującymi pytaniami:

„1. Czy dla wykładni pojęcia „odwołanie” decydujące jest, czy zrezygnowano z uprzednio planowanego lotu, tak że opóźnienie, niezależnie od jego rozmiarów, nie stanowi odwołania, jeżeli linie lotnicze nie zrezygnowały z przeprowadzenia uprzednio planowanego lotu?

2. W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: jakie są kryteria, by stwierdzić, że opóźnienia planowanego lotu nie należy już traktować jako opóźnienie, lecz jako odwołanie? Czy odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiarów opóźnienia?”

Przeczytaj kolejną część artykułu na temat kiedy należy się odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot samolotem.

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Odszkodowanie za odwołany lot – rozróżnienie między pojęciami „opóźnienie” a „odwołanie” i wynikające z tego skutki prawne – część 2”

  1. […] Przeczytaj kolejną cześć artykułu o odszkodowaniu za opóźniony lub odwołany lot. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + 4 =