opóźniony lot a adszkodowanie

Odszkodowanie za odwołany lot – rozróżnienie między pojęciami „opóźnienie” a „odwołanie” i wynikające z tego skutki prawne – część 1

Kiedy można odzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?

Podstawą wysuwania roszczeń o odszkodowanie w związku za odwołany lot reguluje rozporządzenie WE nr 261/2004.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia, w przypadku odwołania lotu pasażer może domagać się odszkodowania za odwołany lot w wysokości od 250-600 Euro w zależności od długości odwołanego rejsu powietrznego.

W rozporządzeniu tym uregulowane są także uprawnienia pasażera, którego lot zostaje opóźniony. W tym przypadku, gdy opóźnienie lotu wynosi ponad 2 godziny przy rejsach do 1.500km i od 1.500km w granicach Unii Europejskiej, od 1.500km do 2.300km poza UE oraz ponad 4 godziny w przypadkach pozostałych, pasażerom przysługuje prawo do opieki na poniższych warunkach.

W czasie oczekiwania na opóźniony lot, pasażer powinien zostać otoczony należytą opieką tj. winne być mu zagwarantowane wyżywienie, nocleg w hotelu, nieodpłatny transport pomiędzy lotniskiem a hotelem. Jednocześnie pasażer ma uprawnienie do nieodpłatnego skorzystania z dwóch połączeń telefonicznych, faksów lub emaili.

Z powodu wielu niejasności dotyczących różnic pomiędzy definicją odwołanego oraz opóźnionego lotu, a co za tym idzie zróżnicowaniu w uprawnieniach pasażera Bundesgerichtshof (Niemiecki Federalny Urząd Sprawiedliwości) oraz Handelsgericht Wien (wiedeński sąd gospodarczy, Austria) złożyły wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Rozróżnienie między pojęciami „opóźnienie” a „odwołanie”.

Przeczytaj kolejną cześć artykułu o odszkodowaniu za opóźniony lub odwołany lot.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 5 =