baner blog odszkodowania po wypadku

Dzień: 6 maja 2015

Zgodnie z art. 67c ustawą Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym , jednakże termin ten nie może być dłuższy […]Czytaj więcej

0