błąd medyczny - wniosek

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – jaki termin do złożenia

Zgodnie z art. 67c ustawą Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej “wnioskiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym , jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

Oznacza to, iż niekoniecznie termin do złożenia wniosku należy liczyć od dnia podejrzenia wystąpienia zdarzenia medycznego. Niejednokrotnie pacjent lub jego rodzina dowiadują się znacznie później o fakcie wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego. W takich wypadkach 1-roczny termin zaczyna więc biec od dnia, kiedy osoba uprawniona powzięła wiadomość o powstaniu takiego zdarzenia. W każdym jednak wypadku wniosek nie może być jednak złożony po upływie 3 lat od wystąpienia zdarzenia medycznego.

 

Przykład:

U pacjentki w dniu 01.01.2013r. podczas zabiegu cholecystektomii laparoskopowej doszło do jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych. U pacjentki przeprowadzono kolejny zabieg naprawczy w innym ośrodku szpitalnym w dniu 01.06.2013r. i dopiero wówczas powzięła wiadomość, co do faktu iż ta reoperacja nie była wynikiem jej choroby samoistnej, a skutkiem zdarzenia medycznego z dnia 01.01.2013r.

W takim przypadku 1-roczny termin do złożenia stosownego wniosku należy liczyć od dnia 01.06.2013r., z tym iż poszkodowana powinna uzasadnić z jakiego powodu złożyła wniosek po upływie 1 roku od przeprowadzenia zabiegu z dnia 01.01.2013r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + sześć =