baner blog odszkodowania po wypadku

Czy można unieważnić ugodę o odszkodowanie?

Czy można unieważnić ugodę o odszkodowanie?

0 Comments

Wiele osób zwraca się do naszej Kancelarii Odszkodowawczej z zapytaniem, czy można unieważnić zawartą wcześniej ugodę w sprawie odszkodowania.

Najczęściej stan faktyczny przedstawia się następująco:

Najbliższy członek rodziny zginął w wypadku komunikacyjnym przed 2008r. Rodzina zgłosiła za pośrednictwem pełnomocnika lub kancelarii odszkodowawczej roszczenia do zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy. Została wypłacona pierwotnie niewielka kwota ok. 5.000zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a następnie za pełnomocnik działający w imieniu rodziny zawarł ugodę pozasądową na kolejne 10.000zł również tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej z jednoczesnym zrzeczeniem się osoby uprawnionej do odszkodowania dalszych roszczeń.

Wielokrotnie rodzina nie zdawała sobie ze skutków podpisanej ugody, bowiem nie była o takich skutkach należycie poinformowana. Jednakże brak pouczenia rodziny o skutkach zawartej ugody, nie powoduje automatycznej nieważności takiej ugody.

Aby jednoznacznie określić, czy daną ugodę można skutecznie podważyć, każdorazowo musimy sięgnąć do dokumentacji źródłowej, czyli do samej ugody, jak i pozostałych akt szkodowych. Jednak w wielu przypadkach taka ugoda zostaje przez nas skutecznie podważona, a rodzina otrzymuje dalsze zadośćuczynienie.

Tak więc jeżeli zawarliście Państwo ugodę dotyczącą odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, to zgłoście się do naszej Kancelarii KDRO.pl a my postaramy się uzyskać dla Państwa dalsze zadośćuczynienie, które może wielokrotnie przewyższyć wcześniej uzyskane kwoty odszkodowania.

Szczególnie zachęcamy w sytuacjach, kiedy ugoda była zawarta w imieniu małoletnich dzieci, bowiem w ich przypadku uzyskane dalsze kwoty zadośćuczynienia mogą być bardzo wysokie.

 

2

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

9 + cztery =