odszkodowanie za wakacje

Odszkodowanie za zmarnowane wakacje

Co ma zrobić turysta, gdy biuro turystyczne zmarnuje mu wakacje? Czy za zmarnowane wakacje turysta może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Odpowiedzialność organizatora podróży za niedochowanie warunków umowy o świadczenie usług turystycznych zawarta jest w art. 11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o usługach turystycznych.

Każdy uczestnik wycieczki w oparciu o wskazany przepis ma prawo żądać naprawienia wyrządzonej mu przez biuro podróży szkody i to nie tylko majątkowej wynikającej m.in. z niższego standardu hotelu, ale również ma prawo  żądać zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową w postaci  zmarnowanego urlopu. Jest to tzw. roszczenie o odszkodowanie za zmarnowane wakacje.

Jest to bowiem  szkoda niemajątkowa polegająca na utracie oczekiwanych , w związku z zawarciem umowy przyjemnych przeżyć związanych z podróżą, wypoczynkiem i relaksem, a nie uzyskanych na skutek zaniedbań organizatora.

Jeżeli zaoferowane nam warunki pobytu nie odpowiadają standardowi wynikającemu z zawartej umowy, możemy domagać się  naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej w oparciu o przepisy ustawy o usługach turystycznych.

Brak jest powszechnie obowiązującego aktu prawnego, na podstawie którego można wycenić poniesioną szkodę, w związku z niezgodnością oferty biura turystycznego z zastaną rzeczywistością. Pomocniczo, za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży, a klientami  służy tabela frankfurcka.

Tabela frankfurcka zawiera procentowo  określone obniżenie ceny imprezy turystycznej za wyszczególnione nieprawidłowości w stosunku do umowy podpisanej z biurem podróży o świadczenie usług turystycznych.

Spójrzcie na tabelę, która Wam podpowie na jakie wady hotelu należy zwracać uwagę podczas pobytu na wakacjach. Niezgodność kategoryzacji hotelu z ofertą, zły standard pokoi, brak obiecanego pokoju dla dziecka, czy robactwo w pokoju, to tylko niektóre elementy, za które można uzyskać odszkodowanie.

Zachęcam wszystkich poszkodowanych przez biura podróży do współpracy z Kancelarią KDRO.pl

Odnośnik do tabeli frankfurckiej

odszkodowanie za wakacje
odszkodowanie za zmarnowane wakacje

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + dwadzieścia =