baner blog odszkodowania po wypadku

Odszkodowanie za zmarnowane wakacje

Odszkodowanie za zmarnowane wakacje

0 Comments

Co ma zrobić turysta, gdy biuro turystyczne zmarnuje mu wakacje? Czy za zmarnowane wakacje turysta może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Odpowiedzialność organizatora podróży za niedochowanie warunków umowy o świadczenie usług turystycznych zawarta jest w art. 11 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o usługach turystycznych.

Każdy uczestnik wycieczki w oparciu o wskazany przepis ma prawo żądać naprawienia wyrządzonej mu przez biuro podróży szkody i to nie tylko majątkowej wynikającej m.in. z niższego standardu hotelu, ale również ma prawo  żądać zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową w postaci  zmarnowanego urlopu. Jest to tzw. roszczenie o odszkodowanie za zmarnowane wakacje.

Jest to bowiem  szkoda niemajątkowa polegająca na utracie oczekiwanych , w związku z zawarciem umowy przyjemnych przeżyć związanych z podróżą, wypoczynkiem i relaksem, a nie uzyskanych na skutek zaniedbań organizatora.

Jeżeli zaoferowane nam warunki pobytu nie odpowiadają standardowi wynikającemu z zawartej umowy, możemy domagać się  naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej w oparciu o przepisy ustawy o usługach turystycznych.

Brak jest powszechnie obowiązującego aktu prawnego, na podstawie którego można wycenić poniesioną szkodę, w związku z niezgodnością oferty biura turystycznego z zastaną rzeczywistością. Pomocniczo, za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży, a klientami  służy tabela frankfurcka.

Tabela frankfurcka zawiera procentowo  określone obniżenie ceny imprezy turystycznej za wyszczególnione nieprawidłowości w stosunku do umowy podpisanej z biurem podróży o świadczenie usług turystycznych.

Spójrzcie na tabelę, która Wam podpowie na jakie wady hotelu należy zwracać uwagę podczas pobytu na wakacjach. Niezgodność kategoryzacji hotelu z ofertą, zły standard pokoi, brak obiecanego pokoju dla dziecka, czy robactwo w pokoju, to tylko niektóre elementy, za które można uzyskać odszkodowanie.

Zachęcam wszystkich poszkodowanych przez biura podróży do współpracy z Kancelarią KDRO.pl

Odnośnik do tabeli frankfurckiej

odszkodowanie za wakacje
odszkodowanie za zmarnowane wakacje
2

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

dziewięć + 7 =