odszkodowanie za zalane mieszkanie

Odszkodowanie za zalane mieszkanie – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania?

Możliwość uzyskania odszkodowania za zalane mieszkanie od innego podmiotu (np. sąsiada, czy wspólnoty mieszkaniowej) uzależnione jest możliwości wykazania, że przyczyna awarii powstała z zawinionego działania lub zaniechania innego podmiotu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja to zobowiązanym do zapłaty pełnego odszkodowania rekompensującego powstałe szkody jest ten podmiot lub zakład ubezpieczeń, w którym ten podmiot się ubezpieczył od takich zdarzeń.

Najczęściej za zalanie odpowiada pęknięty wężyk doprowadzający wodę do pralki lub zmywarki w mieszkaniu u sąsiada z góry. Jednak przyczyną może być też awaria instalacji wodnej pod posadzką czy nieszczelność instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawę odpowiedzialności za szkodę stanowi art. 415 kodeksu cywilnego:

,,Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania położonego niżej kształtuje się na zasadzie winy, a to oznacza, że aby ubiegać się o odszkodowanie musimy wykazać winę sprawcy, czyli właściciela lokalu położonego nad nami.

Bardzo rzadko zdarza się, iż jest to umyślna wina sąsiada, najczęściej jest to zaniedbanie wynikające z braku przeprowadzenia koniecznego remontu instalacji, naprawy zużytych elementów i braku konserwacji instalacji.

Granica odpowiedzialności właściciela lokalu mieszkalnego za stan techniczny instalacji przebiega w miejscu, gdzie kończy się jego prawo odrębnej własności czyli na zaworach odcinających, które są zamontowane na pionach wody ciepłej i zimnej. Wszystkie znajdujące się w mieszkaniu elementy poziome instalacji wodnych należą już do właściciela mieszkania i to on za nie odpowiada.

Często za zalanie nie odpowiada sąsiad, ale spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. O takiej sytuacji możemy mówić, gdy przyczyną zalania jest awaria, w części wspólnej budynku. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wynika z tego, iż częścią wspólną są także mieszczące się w budynku piony wodne i kanalizacyjne.

Jeżeli jednak nie potrafimy ustalić niczyjej winy za zalanie będziemy zmuszeni remontować mieszkanie z własnych środków lub z własnego ubezpieczenia, pod warunkiem, iż zakres polisy obejmuje ryzyko zalania.

W przypadku gdy ustalimy sprawcę, a ten nie chce przyznać się do winy koniecznym jest wezwanie biegłego rzeczoznawcy i skorzystanie z pomocy prawników Kancelarii Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − 3 =