baner blog odszkodowania po wypadku

Odmowa z UFG – odszkodowanie i zadośćuczynienie z UFG

Odmowa z UFG – odszkodowanie i zadośćuczynienie z UFG

0 Comments

Odmowa z UFG – kiedy UFG odpowiada za zapłatę odszkodowania?

Często moi klienci dzwonią do Kancelarii z Wrocławia z zapytaniem, czy możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania bez ustalenia sprawcy.

Oczywiście, że tak bowiem każdy poszkodowany, który nie zna sprawcy wypadku ma prawo dochodzić swoich roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). UFG ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego sprawcę lub za szkody wyrządzone przez nieubezpieczony pojazd (brak polisy OC).

Fundusz Gwarancyjny działa w ten sposób jak Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tą różnicą, że wypłaca kwoty odszkodowania w przypadku kiedy w wyniku wypadku ucierpiał poszkodowany, a sprawca wypadku pozostaje nieznany np. zbiegł z miejsca wypadku lub wtedy kiedy sprawcę wypadku można ustalić, ale pojazd którym poruszał się sprawca nie posiadał wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu.

Odszkodowanie z UFG – jak długo odpowiada UFG za zapłatę?

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia bardzo często wznawia dawno już zakończone sprawy i występuje o odszkodowania za wypadki drogowe sprzed wielu lat, najczęściej z udziałem nieznanego sprawcy wypadku lub sprawcy, który podczas wypadku nie miał wykupionej polisy OC.

Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa (a z takimi zdarzeniami mamy do czynienia w przypadku wypadków śmiertelnych lub z ciężkimi uszkodzenia ciała) – to roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie można dochodzić nawet do 20 lat wstecz.

Brak wyroku karnego – UFG pisze, że sprawa przedawniona

W sprawach o odszkodowanie z UFG, nierzadko postępowania karne są umarzane z powodu niewykrycia sprawcy wypadku. W takich sytuacjach UFG notorycznie odmawia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia wskazując, iż wobec braku wyroku karnego sprawa uległa przedawnieniu z okresem 3 lat.

W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak pozwać UFG o odszkodowanie… I tutaj z pomocą przychodzi kancelaria odszkodowawcza specjalizująca się w sprawach o odszkodowanie z UFG.

Jak zachowasz się po wypadku, ma wpływ na odszkodowanie…

Oczywiście aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z UFG należy spełniać określone wymogi i zebrać taką dokumentację szkodową, aby udowodnić przed UFG, że wina leży po stronie nieustalonego sprawcy.

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest powiadomienie policji, bowiem to policja powinna zabezpieczyć ślady, które są zgromadzone na drodze, opisać zdarzenie i spisać świadków tego zdarzenia, ewentualnie zabezpieczyć monitoring.

Należy pamiętać o tym, że w sytuacji kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku przeprowadzenie śledztwa jest konieczne, a jego brak może skutkować przypisaniem winy osobie, która zgłosi wypadek.

Jeżeli wskutek wypadku doszło do śmierci jednego lub więcej z jego uczestników to niezbędna będzie pomoc profesjonalnej kancelarii gdyż sprawy takie toczą się o bardzo wysokie kwoty rzędu 300 tys. złotych przed sądem okręgowym.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

W pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę wraz z całą dokumentacją szkodową do dowolnego ubezpieczyciela, który przesyła je dalej do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego. Czyli zgłaszasz szkodę do np. PZU lub WARTA, a te zakłady ubezpieczeń przesyłają twoje zgłoszenie szkody do UFG.

Po zgłoszeniu takiej szkody UFG ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie.

Jeżeli decyzja wydana przez UFG jest wątpliwa bądź budzi nasze zastrzeżenia należy zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej aby dokonać analizy co do wysokości roszczenia i wtedy wszcząć postępowanie sądowe.

Odmowa z UFG – po odszkodowanie i zadośćuczynienie do Sądu

Jeżeli UFG odmawia zapłaty odszkodowania ze względu na przedawnienie lub z innych względów, to należy rozważyć pozwania UFG. Z doświadczenia wiemy, że UFG nie zmienia decyzji odmownych.

Każde wszczęcie postępowania sądowego wiązać się będzie z opłatami sądowymi, zaliczkami sądowymi a przede wszystkim ryzykiem procesowym związanych z przegraniem sprawy z UFG. Z tych względów pomoc kancelarii odszkodowawczej wyeliminuje ryzyko przegrania z UFG, a z drugiej strony zapewni uzyskania wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia od UFG.

Czy UFG zapłaci za zniszczony samochód?

UFG likwiduje też szkody na mieniu, ale odpowiedzialność z tytułu zniszczonego mienia jest bardzo ograniczona i warunkiem koniecznym jest zdarzenie drogowe związane ze śmiercią lub skutkiem na zdrowiu trwającym powyżej 14 dni.

Niezbędna okaże się wówczas wycena rzeczoznawcy samochodu oraz akt zgonu potwierdzający śmierć osoby uczestniczącej w wypadku bądź dokumentacja medyczna wskazująca na naruszenie czynności narządu ciała bądź rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni u poszkodowanego w wypadku.

Jesteś w sporze z UFG?

UFG odmawia zapłaty odszkodowania?

Umów się z nami na rozmowę. Wyjaśnimy Ci jak wygrać z UFG!

1

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

5 × pięć =