Tag: III CZP 38/17

  • Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – gmina odpowiada za zaniedbania właściciela

    Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – gmina odpowiada za zaniedbania właściciela

    Wypadek na odśnieżonym chodniku – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nie musi…