Tag: komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

  • Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – jaki termin do złożenia

    Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – jaki termin do złożenia

    Zgodnie z art. 67c ustawą Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zwany dalej “wnioskiem”, wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym , jednakże termin ten nie może być dłuższy…