Tag: likwidacja szkody

  • KNF przedstawia rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód majątkowych.

    KNF przedstawia rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód majątkowych.

      Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 21 czerwca 2016r. przedstawiła 21 rekomendacji dla towarzystw ubezpieczeniowych, a dotyczących zasad likwidacji szkód niemajątkowych i wypłat odszkodowania. Poniżej przedstawiamy rekomendacje. Ile z nich zostanie zrealizowanych? Zakład ubezpieczeń powinien posiadać strukturę organizacyjną służącą prawidłowemu funkcjonowaniu procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia. Zarząd powinien zapewnić efektywne zarządzanie procesem ustalania i wypłaty…