baner blog odszkodowania po wypadku

Tag: odszkodowania za słupy

  Dlaczego profesjonalny doradca / kancelaria dochodząca roszczenia odszkodowawcze?   Takie pytanie stawia sobie statystyczny Kowalski, który racjonalnie nie chce dzielić się „kawałkiem tortu” z innymi. Na dłuższą metę myślenie takie nie zdaje egzaminu. Już na pierwszym etapie sprawy – negocjacji dotyczących wynagrodzenia za bezprawne używanie nieruchomości – osoba profesjonalnie nie zajmująca się tematem, zostanie […]Czytaj więcej

0

  Sytuacja gdy słupy mają powstać.   W przypadku nowostawianych „słupów” i chęci przeprowadzenia napowietrznej linii energetycznej nad należącą do nas działką budowlaną bądź rolną sprawa jest dość prosta. PSE Operator powinien sam zgłosić się do nas z propozycją zawarcia umowy ustanawiającej służebność przesyłu. Propozycję określonego wynagrodzenia przedstawiamy operatorowi, który ją akceptuje lub nie. Najlepszym […]Czytaj więcej

0

Podstawa prawna Podstawą prawną, z której wynikają możliwości ustanowienia służebności przesyłu są art. 305 z indeksami  1- 5 Kodeksu Cywilnego. Kluczowymi dla omawianego w artykule zagadnienia są szczególnie:   Art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym […]Czytaj więcej

0

Na temat odszkodowań za bezprawne korzystanie z nieruchomości, na których ustanowione są linie energetyczne napisano już wiele. Temat nie jest nowy – od czasu nowelizacji Kodeksu Cywilnego w roku 2008 osoby mające problem z faktem obniżenia wartości ziemi, w skutek przebiegania przez nią linii energetycznych, mogą skutecznie walczyć o ustanowienie odpłatnego prawa – służebności przesyłu, […]Czytaj więcej

0