baner blog odszkodowania po wypadku

Tag: opóźnienie a odszkodowanie

W związku z powyższym Rzecznik Generalny Eleanor Sharpston w dniu 2 lipca 2009 r. przedstawiła opinię. Powyższe wnioski były złożone w nawiązaniu do spraw Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (Sprawa C-402/07) przeciwko Condor Flugdienst GmbH I Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (Sprawa C-432/07) przeciwko Air France SA. W pierwszej ze spraw (Sprawa C-402/07) Christipher Sturgeon […]Czytaj więcej

2

W przywołanej wcześniej opinii Rzecznik Generalny w sposób obszerny przedstawia okoliczności uchwalenia rozporządzenia 261/2004. Ponadto podkreśla, że nieostre wyjaśnienie różnic w tych dwóch pojęciach może prowadzić do nierównego traktowania pasażerów. W dalszej części opinii Rzecznik podejmuje próbę zdefiniowania przesłanek, które umożliwiają stwierdzenie iż lot został odwołany: „Pośród czynników wskazanych przed Trybunałem oraz w orzecznictwie sądów […]Czytaj więcej

0