Tag: polisolokata

  • Polisolokata – termin przedawnienia

    Polisolokata – termin przedawnienia

    Polisolokata – termin przedawnienia . Umowa ubezpieczenia na życie z ufk, czyli tzw. polisolokata, to produkt który wiąże się z wieloma niewiadomymi i problemami związanymi z charakterem inwestycyjnym polisy. Najwięcej sporów związanych jest z wysokością tzw. opłaty likwidacyjnej. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z…

  • Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z polisolokaty?

    Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną w przypadku rezygnacji z polisolokaty?

    Polisolokaty – jak odzyskać pieniądze? W ostatnim czasie coraz bardziej popularnym produktem oferowanym przez wiele zakładów ubezpieczeń są tzw. polisolokaty. W istocie ta odmiana umowy ubezpieczenia jest rodzajem umowy ubezpieczenia na życie, której celem jest gospodarowanie i inwestowanie powierzonych przez klienta środków pieniężnych. Co istotne, taka umowa często jest zawierana na stosunkowo długi okres, np.…