Tag: wypadek przy pracy

 • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – cześć V

  Droga Cywilnoprawna Oprócz wspomnianych wyżej świadczeń, pracownik może także dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej (jeśli wina pracodawcy jest w przypadku wypadku ewidentna – np. nieprzestrzegane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy tu do czynienia z odpowiednimi roszczeniami z art 444 – 446 Kodeksu Cywilnego – np. renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności…

 • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część IV

  Świadczenia przysługujące pracownikowi : Zasiłek chorobowy – przysługuje poszkodowanemu w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Prawo do zasiłku przysługuje – niezależne od okresu ubezpieczenia – już od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje poszkodowanemu, niezależnie od okresu ubezpieczenia. Przysługuje, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego…

 • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część III

  O czym pamiętać? Zespół powypadkowy, protokół powypadkowy. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. Skład zespołu może różnić się w zależności od charakteru zakładu pracy. Najczęściej są to pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W przypadku małej liczby pracowników, gdy pracodawca nie jest obowiązany…

 • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część II

  Obowiązki pracodawcy. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku jego miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym wypadkiem. Należy wykluczyć możliwość wprowadzenia zmian w usytuowaniu maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli…

 • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część I

  Rozległość pojęcia “wypadek”. Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, wykonywaniem poleceń przełożonych, wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia przełożonego, a także w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania pracy. Na…

 • Śmiertelny wypadek w kopalni KGHM “Rudna”

  7 wrzesień 2011 W środę 7 września doszło do tragicznego wypadku w Zakładach Górniczych “Rudna” w Polkowicach , należących do KGHM Polska Miedź S.A. Górnik pracujący 1000 metrów pod ziemią na oddziale eksploatacji maszyn dołowych zmarł tragicznie w wyniku uderzenia rozerwanego koła,które wypadło z maszyny górniczej.