Tag: zadośćuczynienie za śmierć dziecka

  • Zadośćuczynienie za śmierć dziecka, gdy sprawcą jest jeden z rodziców.

    Zadośćuczynienie za śmierć dziecka, gdy sprawcą jest jeden z rodziców.

    Śmierć ukochanego dziecka jest zawsze niewyobrażalną tragedią dla rodziców. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie istnieje szczególna więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Więź ta zasługuje na status dobra osobistego i podlega ochronie prawnej przewidzianej w kodeksie cywilnym. Nagła, nieoczekiwana śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło z winy jednego z rodziców prowadzi do tragedii o największych…