Tag: zadośćuczynienie za wnuka

  • Czy dziadek ma prawo do odszkodowania za śmierć wnuka w wypadku komunikacyjnym?

    Czy dziadek ma prawo do odszkodowania za śmierć wnuka w wypadku komunikacyjnym?

    Do Kancelarii KDRO.pl zgłaszają się osoby, którym odmówiono wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu śmierci wnuka w wypadku komunikacyjnym. Czy takie stanowisko jest prawidłowe? Czy pomiędzy dziadkiem a wnukiem który mieszkał wiele kilometrów od dziadka może istnieć wystarczająca więź emocjonalna? Więź uzasadniająca przyjęcie, że wnuk i dziadek byli dla siebie na tyle bliscy,…