Tag: zwrot kosztów rehabilitacji

  • Ubezpieczyciel z umowy OC ma zapłacić odszkodowanie za odpłatną rehabilitację

    Ubezpieczyciel z umowy OC ma zapłacić odszkodowanie za odpłatną rehabilitację

    W naszej Kancelarii odszkodowawczej nagminnie spotykamy się z decyzjami odmowy zapłaty przez zakłady ubezpieczeń odszkodowania tytułem pokrycia kosztów odpłatnej rehabilitacji. Szybka i właściwa rehabilitacja jest często niezbędna, aby poszkodowany w wypadku w pełni odzyskał swoją sprawność, czy też aby zminimalizować negatywne dla zdrowia skutki wypadki. Na podstawie art.441 §1 k.c. zakład ubezpieczeń, który w związku…