Tag: odszkodowanie za wypadek w pracy

  • Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – cześć V

    Droga Cywilnoprawna Oprócz wspomnianych wyżej świadczeń, pracownik może także dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej (jeśli wina pracodawcy jest w przypadku wypadku ewidentna – np. nieprzestrzegane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy tu do czynienia z odpowiednimi roszczeniami z art 444 – 446 Kodeksu Cywilnego – np. renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności…