baner blog odszkodowania po wypadku

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego – czy warto sporządzać

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego – czy warto sporządzać

0 Comments

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a odmowa odszkodowania

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, może być niewystarczającym dowodem a ubezpieczyciel OC może odmówić zapłaty odszkodowania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłaty odszkodowania  wtedy gdy Poszkodowany nie posiada pełnej dokumentacji szkodowej. 

Bardzo często zdarza się iż poszkodowani nie wzywają policji na miejsce wypadku, a na domiar tego odkładają zgłoszenie szkody na później.

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, czy wezwanie policji?

Jeżeli w wypadku drogowym doszło do szkody osobowej, są ranni, to zawsze należy wezwać policję. Jest to obowiązek wynikający z przepisów. Policja najdokładniej określi okoliczności zdarzenia, jej ustalenia będą miały duże znaczenia dla likwidacji szkody.

Pamiętajmy o tym, aby zanotować numer sprawy i dane policjanta zajmującego się sprawą. Później można na podstawie tego numeru pozyskać notatkę policyjną ze zdarzenia.

Brak policji na miejscu kolizji – czy oświadczenie sprawcy jest wystarczające?

Zazwyczaj, w przypadku małej stłuczki i kolizji oświadczenie sprawcy jest wystarczające.

Może się jednak okazać, że sprawca zmieni swoje oświadczenie lub ubezpieczyciel OC będzie je podważał. Z tych względów wezwanie policji jest zawsze najlepszym sposobem udokumentowania, kto jest sprawcą wypadku.

Co więcej, sprawca kolizji zostanie ukarany mandatem karnym, którego przyjęcie także będzie dowodem na przyznanie się do winy.

Kolizja drogowa – jakie dokumenty

Oprócz oświadczenia sprawcy, czy notatki policyjnej poszkodowany powinien w sposób dokładny zbierać wszelkie dowody świadczące o rozmiarach szkody. Są to dane świadków zdarzenia, fotografie z miejsca wypadku, fotografie uszkodzeń pojazdu.

W przypadku urazów na osobie należy skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną, a również dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z wypadkiem tj. rachunków za szpital, leczenie, wizyty lekarskie, sprzęt medyczny, leki czy rehabilitację.

Bez tych dokumentów ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Bardzo istotną rzeczą jest również wskazanie przez poszkodowanego jak wypadek wpłynął na nasze życie i w jaki sposób nas ograniczył bo zadośćuczynienie  ma naprawić szkodę niematerialną czyli naszą krzywdę, ból i cierpienie.

Bogata dokumentacja medyczna z leczenia okaże się tu bardzo pomocna, dlatego należy ją skompletować zaczynając na kartach pierwszych czynności medycznych, kartach SOR, poprzez karty leczenia szpitalnego, opisy operacji na historii leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji kończąc.

Kolizja drogowa – ile czasu na odszkodowanie?

Termin zgłoszenia szkody z ubezpieczenia OC,  to 3 lata od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, ale musi to być taki wypadek komunikacyjny po którym poszkodowany doznał rozstroju zdrowia trwającego dużej niż 7 dni.

Nie warto zatem zwlekać ze zgłoszeniem szkody na osobie i mieniu, ponieważ działa to na naszą niekorzyść

Poszkodowani, którzy odnieśli obrażenia w wypadkach komunikacyjnych  powinni zgłosić swoje roszczenia jak najszybciej, a nie czekać aż zakończy się leczenie. To że raz zażądamy konkretnej kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek nie oznacza, że w kolejnym etapie leczenia nie będziemy mogli jej zmienić, jeśli tylko wystąpią przesłanki do takiej zmiany.

To samo dotyczy  roszczeń z tytułu odszkodowania na mieniu czyli na pojeździe  ponieważ to w interesie poszkodowanego jest doprowadzenie uszkodzonego pojazdu do stanu używalności lub zakup nowego samochodu jeśli po wypadku okaże się iż pozostał tylko wrak.

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC

Zgłaszając szkodę zarówno tę na osobie jak i na mieniu musimy bardzo dokładnie opisać  zdarzenie przede wszystkim jak do niego doszło i kto w nim uczestniczył.

Zarówno dane wszystkich uczestników wypadku, jaki i numery rejestracyjne pojazdów oraz informacje o numerach polisy OC sprawcy są niezbędne do zgłoszenia szkody.

Do najczęstszych błędów w zgłoszeniu szkody  zaliczyć należy lapidarny, a  wręcz oszczędny i krótki opis szkody, który nie uwzględnia wszystkich istotnych informacji.

Jeżeli nie chcecie wzywać z jakiś względów policji, to należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w ten sposób aby mieć pewność że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje, których potrzebuje ubezpieczyciel.

Oświadczenie musi zawierać dane osobowe sprawcy, jego dane kontaktowe, informacje o pojeździe i opis szkody.

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego – wzór

Kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia przygotowała wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Ten wzór, który Państwu udostępniam należy w całości wypełnić. Sprawca zdarzenia musi się na nim podpisać i z opisu zdarzenia musi jasno wynikać kto jest sprawcą tego wypadku.

Pobierz wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Do wspólnego oświadczenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną odpowiadającą opisowi szkody. W późniejszym czasie już na etapie likwidacji szkody pojawi się u nas rzeczoznawca od ubezpieczyciela.

Jeżeli okaże się , iż jego wycena jest znacznie zaniżona warto wziąć swojego prywatnego niezależnego rzeczoznawcę. To ułatwi rozwiązanie sporu w drodze postępowania sądowego.

Zawsze warto skorzystać z doświadczonej kancelarii, która dochodzi roszczeń odszkodowawczych. Odszkodowanie Wrocław, czy w innym miejscu? Nasza firma odszkodowawcza pozostaje do Państwa dyspozycji!

0

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

siedemnaście + 13 =