Wysokie odszkodowanie za wypadek w ubiegłym wieku

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, co oznacza na gruncie prawa cywilnego termin przedawnienia oraz jakie są ogólne terminy przedawnień dla roszczeń cywilnych o odszkodowanie.

 

Pokrótce mówiąc, przedawnienie sprawy oznacza, iż po upływie ustawowego terminu, uprawniony (poszkodowany) nie może skutecznie ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Zgłoszony przez zobowiązanego sprawcę lub Zakład Ubezpieczeniowy zarzut przedawnienia spowoduje przegranie sprawy i brak jakiejkolwiek wypłaty odszkodowania.

 
Ogólny termin przedawnienia dla roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie w związku z doznaną szkodą osobową, na przykład na skutek wypadku komunikacyjnego wynosi 3 lata. Termin ten wynika wprost z artykułu 442(1) § 1 kodeksu cywilnego. Istotnym jest, iż bieg terminu zacznie biec z chwilą, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 
Z powyższego wynika, iż jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu wystąpił po na przykład po upływie 1 roku od wypadku, to od dnia zdiagnozowania tej choroby rozpoczyna się bieg 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia, jeżeli u poszkodowanego po pewnym okresie czasu od wypadku zdiagnozowano padaczkę pourazową.

 
Podobnie,  jeżeli sprawca wypadku był nieznany,  szkoda nie została zgłoszona do Gwarantowanego Funduszu Ubezpieczeniowego, a po pewnym okresie czasu poszkodowany poweźmie wiadomość, kto spowodował wypadek. W tym przypadku również ogólny termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się kto był sprawcą wypadku komunikacyjnego.

 
Wiele osób poważnie poszkodowanych w wypadkach samochodowych kilkanaście lat temu, nie zgłosiło swoich roszczeń o odszkodowanie do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub też nie dochodziło odszkodowania od samego sprawcy. W ubiegłym wieku świadomość prawna społeczeństwa była znacznie niższa, a poszkodowani nie byli świadomi swoim praw i nie wiedzieli, iż mogą otrzymać odszkodowanie za wypadek.

 
W tym miejscu należy wskazać na zapisy art. 442(1) § 2 kodeksu cywilnego, który reguluje termin przedawnienia w sytuacji, gdy do szkody doszło na skutek popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku. Jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życia, termin przedawnienia wynosi aż 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

 
W związku z powyższym, osoby poszkodowane w wypadkach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku jak i te, które zostały poszkodowane na początku XXI wieku, nadal mogą uzyskać wysokie odszkodowanie za przestępstwo m.in. z art. 177 k.k.. Warunkiem koniecznym jest jednak udowodnienie, iż sprawca wypadku  został skazany wyrokiem karnym za przestępstwo .

 

Jak sprawdzić, czy poszkodowany nadal może ubiegać się o odszkodowanie?

Należy po pierwsze sprawdzić, czy od wypadku nie minęło ponad 20 lat. Jeżeli jest to okres krótszy od 20 lat, być może nadal poszkodowany może uzyskać należne mu odszkodowanie. Należy jak najszybciej upewnić się, czy sprawca wypadku został skazany za przestępstwo. Najczęstszym rodzajem przestępstwa, za które skazywany jest sprawca wypadku komunikacyjnego jest przestępstwo z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego.

Jeżeli byłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego przed wieloma laty, a przeciwko sprawcy toczyło się dochodzenie, śledztwo oraz sprawa przed Sądem Karnym, a ty nie dostałeś do dziś żadnego odszkodowania  –


zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej KDRO.pl abyśmy nieodpłatnie wycenili Twoje odszkodowanie oraz wywalczyli dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie.

Komentarze

124 odpowiedzi na „Wysokie odszkodowanie za wypadek w ubiegłym wieku”

 1. Awatar ms
  ms

  A jeśli wypadek był w XX wieku (96 r.) i sprawca zbiegł (nigdy go nie złapano, nie zgłoszono szkody do UFG). Jaki w takim przypadku jest okres przedawnienia?

 2. Awatar KDRO.pl

  A czy w związku ze zdarzeniem toczyło się jakiekolwiek postępowanie przygotowawcze? Kiedy dokładnie miał miejsce wypadek – ma to istotne znaczenie ze względu na przepisy przejściowe mówiące, do jakich zdarzeń należy liczyć 20 latni okres przedawnienia, a do jakich 10 letni.

 3. Awatar Karolin
  Karolin

  WItam nie wiem czy dobrze w ogóle trafiłąm. Miała wypadek komunikacyjny w 2006 roku miałam wówczas 16 lat z tego co czytała to jeżeli poszkodowana osoba to osoba małoletnia sprawa przedawnia się po 2 latach od ukończenia pełnoletności prawda?Piszę w celu upewnienia

  1. Awatar KDRO.pl

   Wszystko zależy, czyn powodujący szkodę spełniał znamiona przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego. Jeżeli nie, to wówczas ogólny termin przedawnienia wynosi 3 lata od daty zdarzenia lub od daty kiedy poszkodowany dowiedział się, kto spowodował szkodę. Jeżeli czyn wywołujący szkodę stanowi przestępstwo to termin przedawnienia wynosi 20 lat. Jeżeli poszkodowany jest osobą małoletnią, wówczas termin przedawnienia nie może się skończyć wcześniej niż 2 lata po osiągnięciu przez osobę poszkodowaną pełnoletności.
   Całość reguluje artykuł 442 (1) k.c.:
   Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

   § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

   § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

   § 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

 4. Awatar Lidia
  Lidia

  Witam,
  ja nie mam już siły na samotną walkę z ubezpieczycielem UNIQUA. W 2003 roku zaczadziłam sie w mieszkaniu, nie dlatego że miałam problemy z junkersem, ale dltego że miałam zagruzowany komin w moim pionie. Od razu wniosłam sprawę przeciwko spółdzielni i przeciw kominiarzowi, który był przez nią wynajęty, bo nie wiedziałam kto będzie winny. Sędzina nie pozwoliła prowadzić mi sprawy przeciw spółdzielni, więc sprawa karna była przeciw kominiarzowi. Sąd jednak go uniewinnił, bo wszelkie dowody zebrane w sprawie wskazują jednak na spółdzielnie. Sąd apelacyjny powiedział mi jednak, że nie ma sensu występować karnie przeciwko spółdzielni, bo zanim sprawa się skończy przedawni się kara dla nich, i żebym lepiej założyła sprawę cywilną o odszkodowanie od spółdzielni, bo mam mocne dowody na ich winę….tak zrobiłam, po czym teraz spółdzielnia powołała się na przedawnienie i w wyroku I instancji wygrała. 01.10. mam sprawę apelacyjną i modle się, aby tym razem sędzina przeczytała całe bogate akta, bo jak nie zrobi tego – a mój ‘adwokat’ z urzędu jest beznadziejny i na pewno mi nie pomoże – to będę musiała zapłacić ludziom, którzy mnie skrzywdzili i o mało nie zabili 7200 zł. za koszty sądowe. Proszę o pomoc.
  pozdrawiam
  Lidka J

 5. Awatar Edyta
  Edyta

  Witam. Moja mama zginęła na drodze 10 czerwca 2000 roku . Sprawca zmarł 24 lipca 2000 roku . Był ubezpieczony w PZU ,tata dostał odszkodowanie z OC sprawcy. Ojciec też już nie żyje. Dowiedziałam się ,że mnie też należy się odszkodowanie. Tylko jest jeden problem nie mam nazwiska sprawcy wypadku. Proszę mi napisać czy mam jakieś szanse dowiedzieć się o nazwisko sprawcy. Wszędzie mi mówią że akta są przechowywane 10 lat ,więc nie wiem gdzie mam się udać o poradę.

  1. Awatar KDRO.pl

   Kancelaria KDRO.pl podejmie się reprezentacji Pani interesów. Ponieważ sprawa dotyczy tzw. starego stanu prawnego, najprawdopodobniej sprawa będzie mieć szczęśliwy finał w Sądzie. Nie mniej jednak wywalczymy dla Pani odszkodowanie.

 6. Awatar Oliwia
  Oliwia

  Witam. Mam pytanie dotyczące wypłaty odszkodowania za wypadek w ruchu komunikacyjnym.Wypadek miałam w lutym 2005 r. Minęło więc 11 lat od zdarzenia. Odszkodowanie wypłacono, jednakże kwota była stosunkowo niska. Do dnia dzisiejszego mam uraz kręgosłupa szyjnego i strach przed jazdą samochodem. Czy w dalszym ciągu mogę ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

  1. Awatar KDRO.pl

   Istotnym zagadnieniem w tej sprawie jest to, czy Pani roszczenia uległy przedawnieniu. Ogólny termin przedawnienia w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z deliktem wynosi 3 lata od daty zdarzenia wywołującego szkodę (art. 442(1) par. 1 kc). Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń może w postępowaniu sądowym podnieść taki zarzut, czego skutkiem będzie oddalenie powództwa.
   Termin przedawnienia może zostać przedłużony do lat 20, jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (art. 442(1) par. 3).
   W przypadku osób małoletnich termin przedawnienia zostaje wydłużony do 2 lat od osiągnięcia pełnoletności przez osobę poszkodowaną (art 442 (1) par. 4 kc).

   Tak więc w Pani sprawie należy dowiedzieć się, czy przeciwko sprawcy wypadku toczyło się postępowanie karne i czy został skazany za czyn prawomocnym wyrokiem karnym.

 7. Awatar ewelina
  ewelina

  Witam , w 2006 roku uczestniczyłam w wypadku w miejscu pracy, drukarni. Potrącił mnie wózek widłowy i przejechał mi po nodze. Zmiany na kostce są zauważalne i odczuwalne. Nie otrzymałam żadnego odszkodowania. Czy mam prawo ubiegać się o odszkodowanie?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pani wiadomości wynika, iż miał miejsce wypadek przy pracy. W takim wypadku pracodawca powinien sporządzić protokół wypadkowy. Nie wykonanie tego obowiązku przez pracodawcę jest wykroczeniem. Protokół ten jest jednym z elementów niezbędnych do ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Pani ewentualne roszczenie nie uległo przedawnieniu, tak więc jeżeli wypadek spowodował wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu – ewentualne roszczenie jest jak najbardziej zasadne.

   Serdecznie zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy Pani niezbędnej pomocy prawnej w celu uzyskania odszkodowania.

 8. Awatar Dorota
  Dorota

  Witam.
  Mój tata miał śmiertelny wypadek w czerwcu 1997r. Sprawca był obywatel Niemiec.Z tego co pamiętam mama otrzymała odszkodowanie jednorazowe oraz ja i moi bracia otrzymywalismy co 3 miesiące dodatkowe pieniądze do momentu aż podejmowalismy naukę.
  Czy po tylu latach mogę postarać się o odszkodowanie jako ja a nie mama ?

  1. Awatar KDRO.pl

   Niestety roszczenia cywilne związane ze śmiertelnym wypadkiem uległy przedawnieniu (zarówno Pani jak i mamy). Jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Niemiec, dodatkowo mogą mieć zastosowanie przepisy prawa materialnego niemieckiego, które regulują jeszcze krótszy okres przedawnienia niż prawo polskie.

 9. Awatar ANNA
  ANNA

  CZY RODZICE PEŁNOLETNIEGO DZIECKA,KTÓRE ZGINĘŁO W WYPADKU SAMOCHODOWYM W POŁOWIE LUTEGO 1996 R.MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ JESZCZE O ZADOŚĆUCZYNIENIE LUB ODSZKODOWANIE?SPRAWCA WYPADKU TEŻ ZGINĄŁ ZABIJAJĄC KILKA OSÓB.

  1. Awatar KDRO.pl

   Niestety Państwa roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej uległy przedawnieniu, bowiem wypadek miał miejsce w połowie lutego 1996r. Nawet dokonanie ustaleń, iż czyn kierowcy który zginął w wypadku – wypełnił znamiona przestępstwa, nie pozwoli na zwalczenie zarzutu przedawnienia.

   Prowadzimy sprawy rodzin, gdy sprawca zginął w wypadku komunikacyjnym, wskutek czego postępowania karne było umorzone. Niestety jednak w tej sprawie nie będziemy mogli pomóc.

 10. Awatar Karolina
  Karolina

  Witam. W 2003r. uległam ciężkiemu wypadkowi samochodowego na skutek którego doznałam stłuczenia pnia mózgu, niedowładu połowiczego lewostronnego,byłam nieprzytomna 15 dni,złamania lewej nogi i ręki. Nie złożyli mi nogi po złamaniu ponieważ myśleli że umrę lub będę roślinką do końca życia. Dopiero w ubiegłym roku zoperowali mi nogę gdyż wcześniej żaden lekarz nie zauważył że mam problemy z nogą. Czeka mnie jeszcze operacja kręgosłupa i stopy. Miałam wtedy 8 lat. Czy z tego tytułu należy mi się nadal jakieś odszkodowanie?

  1. Awatar KDRO.pl

   Ponieważ od wypadki minęło już 13 lat, istotnym jest czy sprawca wypadku został skazany za swój czyn prawomocnym wyrokiem karnym. Jeżeli tak – to Pani roszczenia nie uległy przedawnieniu.

   Prosimy o kontakt z Kancelarią – 603 03 11 11 – udzielimy nieodpłatnej analizy sprawy oraz pomożemy Pani uzyskać zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

 11. Awatar Anna Bodnar
  Anna Bodnar

  W 1998 roku 19 czerwca, na dzień przed zakończeniem roku szkolnego, zabrałam ze sobą do szkoły, w której pracowałam jako nauczycielka języka polskiego, swoją dziewięcioletnią wówczas córkę. Pojechałyśmy autobusem i nim miałyśmy wrócić. Zajęć lekcyjnych już nie było, tylko robiłam z dziećmi dekorację i próbę na uroczystą akademię. Naszą panią dyrektor odwiedził dyrektor z sąsiedniej szkoły. Miałam wracać do domu z kolegą z pracy. Jednak pani dyrektor zaproponowała, że mogę pojechać troszkę wcześniej z dyrektorem tej sąsiedniej szkoły. Córka była po komunii i miała sypać kwiatki w kościele. Rozmawiając, dojechaliśmy do Hrubieszowa. Mżył drobny deszcz. Ruch był mały. Nagle głowa kierowcy poleciała na kierownicę, która przekręciła się i samochód zjechał z prawej strony na lewą uderzając w drzewo. Przez chwilę byłam ogłuszona, ale ocknęłam się. Nie byłam przypięta pasami, bo ten zdezelowany “maluch” miał je zepsute. Odrzuciłam przednie siedzenie i wyjęłam spod siedzeń moje nieprzytomne dziecko. Miała roztrzaskane lewe udo i wstrząśnienie mózgu. Ja byłam cała potłuczona, a lewy policzek był rozdarty. Z buzi wyleciał jej ogromny skrzep krwi. Modliłam się, żeby nie umarła. Nadjechał jakiś żuk załadowany drewnem i zabrał mnie z córką. Do kierowcy wezwano karetkę. Potem było dwa i pół miesiąca wyciągu, dwa i pół miesiąca gipsu, uczenie się chodzenia przy balkoniku, chodzenie z laskami, przycinanie bucików z grubymi podeszwami, bo lewa noga urosła dłuższa. Wiele lat czekania, żeby nogi się wyrównały. Ile było płaczu, bólu, traumy i moich i mojej córki. Nie miałam pojęcia, że z OC mogę dostać konkretne zadośćuczynienie. Teraz po latach to wiem. Wtedy nikt mi tego nie uświadomił. Pracownik PZU zapytał mnie, jak oceniam szkodę, którą poniosłam ja i moje dziecko. Skromnie podałam w piśmie na dziecko 20000 zł, a na siebie 9000 złotych. Ja nie miałam pojęcia, że to mógł być milion albo dwa miliony złotych. W ZUSie mi tego nie uświadomiono. Dowiedziałam się o tym po wielu latach. Dzisiaj wiem, że sprawa jest przedawniona. Nigdy nie umiałam walczyć o swoje. Teraz też wiem, że kierowca ulegając wypadkowi, był pod wpływem środków uspokajających. Dzisiaj jestem bankrutką i z powodu niepłacenia kredytu hipotecznego we frankach mogę trafić do noclegowni, czyli na bruk. Nie chce mi się żyć. Nie zawalczyłam o należące mi się odszkodowanie za tak wielkie cierpienie moje i mojego dziecka, a teraz widzę, jak banki i firmy windykacyjne są bezwzględne i nieludzkie.

 12. Awatar przemek
  przemek

  miałem wypadek w 1985r jako 10latek
  sprawca był skazany ale nic mi nie zapłacił obecnie stan mojego zdrowia się pogarsza czy mogę wywalczyć jeszcze jakieś zadośćuczynienie od sprawcy

  1. Awatar KDRO.pl

   Niestety Pańskie roszczenia uległy przedawnieniu.

 13. Awatar Marian
  Marian

  31.10.1999r. na pasach przy zielonym świetle potrącił mnie samochód którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Policja umorzyła dochodzenie z powodu nie ustalenia torzsamości sprawcy. Doznałem złamania obojczyka i ran cietych i tłuczonych głowy. Rechabilitacja i okres zwolnienia lekarskiego trwalły 3,5 m-ca. UFG uzależnia wypłatę odszkodowania od wyroku sądu. Jestem gotów wnieść pozew ale czy sprawa sie nie przedawniła?

  1. Awatar KDRO.pl

   Prowadzimy wiele sprawy przeciwko UFG i znamy jego stanowisko. Jeżeli nie ma wyroku skazującego, a upłynął 3 letni termin od zdarzenia, to UFG nie przyjmuje odpowiedzialności. UFG stoi na stanowisku, iż tylko Sąd jest władny ustalić, czy czyn sprawcy wypełnił znamiona przestępstwa.

   Tak więc bez wniesienia powództwa przeciwko UFG, nie obroni Pan swoich praw. Proszę o kontakt email () lub telefoniczny (603 03 11 11) – postaramy się pomóc, prowadzimy sprawy przeciwko UFG na terenie całej Polski.

 14. Awatar saper
  saper

  w 2004 miałem wypadek w Bośni podczas rozminowania w 2015 w grudniu sąd orzekł ze stałem się inwalidą II grupy w związku z tym wypadkiem zaraz po wypadku tylko po prześwietleniu rtg przyznano mi 5% uszczerbku czy mam jeszcze szanse na zwiększenie odszkodowania?

  1. Awatar KDRO.pl

   Czy innym jest orzeczenie co do stopnia niepełnosprawności, a czym innym odszkodowanie w związku z wypadkiem. Aby ocenić Pana sprawę niezbędne jest przesłanie dokumentacji do analizy (z jakiego tytułu wypłacono Panu odszkodowanie oraz kiedy je wypłacono).

  2. Awatar Aneta
   Aneta

   Mam pytanie mojego partnera brat zginął tragicznie w wypadku i miał lat 18. I nie było szans go uratowac bo byl potroncony przez samochód. Pytanie czy może się starac o odszkodowanie?? Chodź minęło juz lat 26 od wypadku. Czy juz nie ma o co walczyć??

   1. Awatar KDRO.pl

    Niestety – termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 20 lat od daty wypadku. Tak więc niestety sprawa jest przedawniona. Przykro nam, ale nie możemy w tej sprawie odzyskać odszkodowania za śmierć brata.

 15. Awatar Monika

  Witam, miałam wypadek samochodowy w maju 2001 roku, jechałam sama samochodem i z nieznanych przyczyn zjechałam na lewą stronę jezdni uderzając w drzewo (prawdopodobie zemdlałam w aucie podczas jazdy), samochód do kasacji, 2 miesiące pobytu w szpitalu, wiele poważnych urazów ciała. Do dziś problemy ze zdrowiem, orzeczenie na stałe o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wówczas studiowałam i miałam 3 ubezpieczenia. Odszkodowanie otrzymałam bardzo niskie, Teraz dowiedziałam się, że mam możliwośc starania się o odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego. Wystąpiłam do policji o wydanie notatki policyjnej i otrzymałam pismo, w którym policja informuje mnie, że zgodnie z przpeisami policji o archiwizacji dokumentów notatka urzędowa była przechowywana w archiwu policyjnym 5 lat i zostałą ona wybrakowana. I co teraz? Czy już nie mam szans na jakiekolwiek staranie sie o odszkodowanie nie mając notatki? Bardzo się zdziwiłam, że taka sytuacja ma miejsce z uwagi na to, że 20 lat wstecz można się starać o odskzodowanie, a policja po 5 latach niszczy istotny dokument.

  1. Awatar KDRO.pl

   Niestety w tej sprawie UFG nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, bowiem z Pani wiadomości wynika iż wypadek nie był spowodowany przez osobę trzecią.

 16. Awatar Remus Eunika
  Remus Eunika

  Witaj,moja corsa, tesciowa I maz zgineli w wypadku samochodowym w 2000roku.Wypadek spowodowal moj maz,zasnal za kierownica.jechal samochodowym firmowym i uderzyl w drzewo.czy mam prato do odszkodowania po’ ukochanej corce?lata temu nic nie zrobilam w tym kierunku, nie bylam wstawie logicznie myslec po’ tej tragedi.

  1. Awatar KDRO.pl

   Szanowna Pani,

   Nawet jeżeli postępowanie karne zostało umorzone ze względu na brak wniosku ze strony pokrzywdzonej rodziny (sprawcą jak wynika z Pani emaila była osoba spokrewniona), jak najbardziej może się Pani ubiegać o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć innych poza kierowcą uczestników wypadku, którzy byli dla Pani osobami bliskimi (córka, teściowa).

   Prosimy o kontakt telefoniczny (603 03 11 11) – prowadzimy sprawy w całej Polsce, będzie miała Pani zapewnioną reprezentację przez mecenasa. Nawet jeżeli obecnie zamieszkuje Pani za granicą, nie pozbawia to Pani uprawnienia do zadośćuczynienia i odszkodowania.

 17. Awatar huba2007
  huba2007

  Witam miałem wypadek komunikacyjny w 1998r w szpitalu kilka miesięcy sprawca skazany,od 7 lat z powodu wypadku co rocznie zabieg operacyjny,czy mogę starać się o odszkodowanie.

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pana wiadomości wynika, iż Pana roszczenia nie uległy przedawnieniu. Proszę o kontakt z Kancelarią KDRO.pl, chętnie pomożemy Panu uzyskać należne odszkodowanie. Telefon: 603 03 11 11 lub 71 719 55 54.

 18. Awatar Katarzyna
  Katarzyna

  Witam, w 1995r. na skutek wypadku zginął mój tata, w 1995r. był wyrok uznający sprawcę wypadku za winnego, w sierpniu 1996 Warta jako ubezpieczyciel sprawcy wypłacił odszkodowanie mojej mamie, siostrze i mnie łącznie ok. 17tyś przekazem pocztowym. Proszę powiedzieć czy okres przedawnienia liczy się od momentu wypłaty czyli 1996r. czy od momentu śmierci czyli 1994r.?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pani wiadomości wynika, iż niestety roszczenia cywilne uległy przedawnieniu. Istotna jest data zdarzenia wywołującego szkodę.

 19. Awatar Katarzyna
  Katarzyna

  Przepraszam w 1994r. był wypadek

  1. Awatar KDRO.pl

   Jak we wcześniejszej odpowiedzi – niestety roszczenia uległo przedawnieniu.

 20. Awatar Iwona
  Iwona

  Witam, moja mama została potrącona przez samochód i zginęła na miejscu w 1995r.Toczyła się sprawa w sądzie przeciwko sprawcy. Tata dostał jakieś niewielkie odszkodowanie a my z bratem 250 zł renty na nas oboje do czasu kontynuowania nauki. Rok temu odwiedził nas jakiś przedstawiciel twierdząc że my jako dzieci jeszcze możemy się ubiegać o dodatkowe odszkodowanie po mamie. Czy to prawda? Czy można jeszcze coś zrobić w tej sprawie po upływie tylu lat?

  1. Awatar KDRO.pl

   Niestety, roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania uległy przedawnieniu, pomimo tego iż jak Pani napisała sprawca została skazany za przestępstwo.

 21. Awatar Jakub
  Jakub

  Witam. Mam następujące pytanie: W sierpniu 2004 doszło do wypadku, zginęła niepełnoletnia. Byłem właścicielem sprzętu rolniczego (ciągnika i przyczepy). Podczas przewozu snopków słomy, siedziałem z tą osobą na przyczepie, kierowcą był sąsiad. W pewnym momencie osoba niepełnoletnia spadła, została przejechana i zginęła. Dostałem mandat karny jako właściciel pojazdu. Czy rodzina osoby zmarłej może dochodzić odszkodowania-zadośćuczynienia ode mnie jako właściciela pojazdu (pojazd był ubezpieczony)?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pana opisu wynika, iż szkoda jest związana z pracami na gospodarstwie rolnym. Gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolnika. Jeżeli w chwili wypadku gospodarstwo rolne było objęte taką ochroną, to ubezpieczający zakład ubezpieczeń nie ma podstawy do roszczeń regresowych względem Pana (tym bardziej, iż to nie Pan kierował pojazdem, a nadto nie ma wzmianki, aby w grę wchodziła nietrzeźwość).

 22. Awatar pavlo
  pavlo

  Witam.
  W 2005 roku pracowałem na terenie Niemiec i tam miałem ubezpieczenie w AOK
  W tamtym czasie przyjechałem do Polski na weekend i zostałem pobity.
  Sprawca dostał prawomocny wyrok.
  Sprawa odbyła się w Polsce i też w Polsce miałem operacje.
  Czy mogę liczyć na odszkodowanie?

  1. Awatar KDRO.pl

   W opisywanym przypadku, jeżeli sprawca pobicia został skazany prawomocnym wyrokiem karnym przez polski sąd roszczenie względem sprawcy nie uległo przedawnieniu. Tym samym, jak najbardziej może Pan wytoczyć powództwo cywilne skierowane przeciwko sprawcy pobicia. Serdecznie zapraszam do nawiązania kontaktu (). Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski i chętnie udzielimy Panu pomocy.

 23. Awatar Iza
  Iza

  Witam! w 2010 roku córka mojego męża zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku. Sprawca tego zdarzenia zginął na miejscu. Czy po upływie 6 lat mąż może ubiegać się o zadośćuczynienie??? zwłaszcza że sprawca nie żyje wcześniej nie mieliśmy pojęcia że jest coś takiego.

  1. Awatar KDRO.pl

   Po pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie, czy roszczenie uległo przedawnieniu. Należy wskazać, iż z powodu śmierci sprawcy postępowanie karne zostało najprawdopodobniej umorzone, tak więc nie istnieje w obrocie prawnym wyrok karny orzeczony za przestępstwo. Nie mniej w ewentualnym procesie cywilnym, w razie zarzutu przedawnienia należy udowodnić, iż czyn zmarłego sprawcy wyczerpał znamiona przestępstwa. Tym samym zostanie odparty zarzut przedawnienia.

   Z powyższego wynika, iż mąż jak najbardziej winien się starać uzyskać godne zadośćuczynienie i odszkodowanie po niespodziewanej utracie córki. Proszę o kontakt pod nr telefonu 603 03 11 11.

 24. Awatar Marcin
  Marcin

  Witam.Miałem wypadek samochodowy będąc pasażerem . Sprawca został skazany wyrokiem Sądowym w Oławie. Odszkodowania nie otrzymałem z takiego powodu że cytuje odpowiedż ubezpieczalni : sprawcą wypadku była osoba trzecia nie będąca kierowcą ani włascicielem pojazdu. Dla uproszczenia sytuacji powiem że sprawcą wypadku był pasażer siedzący obok kierowcy , ktory pod czas jazdy wyciągnął kluczyki ze stacyjki doprowadzając do blokady kierownicy utraty kontroli nad pojazdem i uderzeniem w drzewo.

  1. Awatar KDRO.pl

   Opisana sytuacja jest nietypowa, a przesłany opis jest zbyt krótki aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy ubezpieczalnia słusznie odmówiła wypłaty odszkodowania. Zapewne w postępowaniu karnym miał Pan status osoby pokrzywdzonej, a co za tym następuje miał Pan wgląd w akta karne i wyrok. Proponuję wysłać dokumenty na adres kancelarii tj.: Nieodpłatnie dokonamy analizy, czy jesteśmy w stanie uzyskać dla Pana odszkodowanie i zadośćuczynienie. Oława jest blisko Wrocławia, więc serdecznie zapraszam Pana na umówienie się na spotkanie tel. 603 03 11 11.

 25. Awatar Barbara
  Barbara

  Witam.
  W kwietniu 1998 roku w wypadku zginął mój tata. Podczas wypadku był trzeźwy, lecz w orzeczeniu prokuratorskim było zapisane, że szedł on po niewłaściwej stronie jezdni i przez to sprawca nie został ukarany. Mama nigdy nie dostała żadnych pieniędzy z tego tytułu. Czy po tylu latach należy nam się odszkodowanie z OC sprawcy?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pani wiadomości należy wywnioskować, iż postępowanie karne przygotowawcze zostało umorzone ze względu na brak znamion przestępstwa. Czyli, inaczej mówiąc Prokurator zajął stanowisko, iż Pani Tato był wyłącznie winny za powstałe zdarzenie.

   Brak wyroku karnego skazującego nie jest dla nas przeszkodą dla poprowadzenia sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, pod warunkiem iż z dokumentów karnych wynikać będzie iż w Sądzie Cywilnym udowodnimy, że czyn kierowcy wypełnił znamiona przestępstwa. Aby dokonać dokładnej oceny prawnej, uprzejmie proszę o przesłanie wszelkiej dokumentacji karnej na adres (ewentualnie tel. 603 03 11 11). Na podstawie dokumentów wykonamy nieodpłatną analizę dokumentacji.

 26. Awatar KDRO.pl

  Szanowna Pani,

  Rodzina jak najbardziej może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a nawet wytoczyć powództwo cywilne. Zapewne jednak roszczenia rodziny są skierowane nie przeciwko Pani, a przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który ubezpieczał pojazd którym się Pani poruszała. W opisu wynika jednakże, że rodzina może nie otrzymać jakiegokolwiek odszkodowania, jeżeli pieszy był wyłącznie winny za spowodowanie wypadku.

  Z Pani listu nie wynika, aby w chwili wypadku była Pani nietrzeźwa, nie wynika też aby pojazd którym Pani się poruszała nie miał wykupionej i ważnej w chwili wypadku polisy OC. Z tych względów nie musi się Pani obawiać negatywnych skutków finansowych związanych ze staraniami rodziny potrąconej osoby o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

  W razie dalszych pytań proszę o kontakt email.

 27. Awatar Kasia
  Kasia

  W 2001 roku mąż miał wypadek. Sąd w swoim wyroku orzekł iż jest współwinny w 50%. Drugi sprawca zmarł. Oboje nie posiadali ubezpieczenia OC. Od tamtego czasu rodzina zmarłego ma wypłacane odszkodowania z UFG. Otrzymali je Matka, Ojciec, siostry. Czy mój mąż również ma prawo do odszkodowania z UFG w sytuacji gdy wina nie była tylko jego?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pani emaila, nie wynika czy przyczynienie 50% zostało ustalone przez Sąd Karny, czy w wyroku cywilnym. Jest to bardzo istotne, czy w sprawie został wydany prawomocny wyrok skazujący sprawcę i kto został uznany przez Sąd Karny za sprawcę.
   Aby wyczerpująco odpowiedzieć na Pani pytanie, czy mąż może rościć o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek – proszę przesłać wyrok karny (jak jest to także cywilny) na nasz adres email .

 28. Awatar Anita
  Anita

  Witam. Mam pewien problem. W 2015 roku miałam wypadek, skuter wjechał w mój samochód , kierowca wleciał na szybę samochodu w kierunku pasażera (była to moja niepełnoletnia córka), szyba się nie zbiła, nic nikomu się nie stało. Policja nie była wzywana. Zostało spisane oświadczenie. Dostałam odszkodowanie za naprawę samochodu. Ale mam teraz takie pytanie. Czy mogę składać teraz, po takim okresie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym mojej córki (boi się od tamtego momentu, że wydarzy się kolejny wypadek)? Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Awatar KDRO.pl

   Z opisu wypadku wynika, iż ewentualne roszczenia o zadośćuczynienie nie uległo przedawnieniu. W imieniu małoletniej córki, wniosek o zadośćuczynienie składają rodzice małoletniej. Należy jednak udowodnić krzywdę dziecka – jeżeli zauważa Pani u dziecka wpływ wypadku na sferę emocjonalną córki, dobrze byłoby poprzeć wniosek o wypłatę zadośćuczynienie dla dziecka konsultacjami od psychologa dziecięcego. Ponadto należy wyczerpująco opisać, jakie zmiany zauważyła Pani u dziecka w związku z wypadkiem. Można dołączyć opinię wychowawcy szkolnego lub psychologa szkolnego, z których wynikałby wpływ wypadku na dziecko.
   Zapraszam także do skorzystania z usług naszej kancelarii kdro.pl –

 29. Awatar Agata
  Agata

  Witam . W drugi dzien swiat bozego narodzenia 2015 r. uległam wypadkowi w pracy- wpadlam do otworzonego wlazu uderzylam glowa i kręgosłupem o schody. Głowę mialam szyta a zlamalam odcinek L2 kregoslupa. Sprawnosci calkowitej nie mialam ok 1,5 mies. Dodam ze bylam na macierzynskim w czasie wypadku. W szpitalu bylam 4 dni. Nie staralam sie o zadne odszkodowanie…500 zl dali mi za zwrot telefonu bo sie potlukl i za pasy ktore kupilam. I umowe o prace na 1/2 etatu…czy moge cos dostac od nich nie robiac zbytniego problemu?

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pani wpisu wynika, iż zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Istotnym jest, czy w związku z wypadkiem został sporządzony protokół wypadkowy, który powinien być Pani wydany. Jest to jednoznaczne potwierdzenie, iż rzeczywiście był to wypadek przy pracy, a jego nie sporządzenie jest wykroczeniem pracodawcy.

   W związku z okolicznościami wypadku, o których Pani pisze przysługuje Pani roszczenie co najmniej o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Być może uzyskamy dla Pani także odszkodowania z innego tytułu. Uprzejmie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Nasz email to:

 30. Awatar biedrona
  biedrona

  Mój mąż w 2014 roku miał wypadek w pracy w Belgii Przeszedł operacje.Chorował pół rokuW między czasie zachorował na białaczkę.Leczył się 17 miesięcy,był po przeszczepie.Niestety przegrał walkę i w marcu tego roku zmarł.próbuje starać się o odszkodowanie,ale wszyscy mówią mi że nic mi się nie należy,bo mąż zmarł.pracował w polskiej firmie,tylko oddelegowany do belgii

  1. Awatar KDRO.pl

   Szanowna Pani,

   Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS za wypadek przy pracy jest roszczeniem osobistym, a więc przysługującym tylko osobie uprawnionej i nie wchodzi w skład masy spadkowej. Wyjątkiem jest tylko taka okoliczność, iż zostało wszczęte za życia męża postępowanie o przyznanie takiego odszkodowania – wówczas jako spadkobierczyni ma Pani uprawnienie do zgłoszenia dalszych roszczeń (choć co do zasady takie odszkodowanie z ZUS ma charakter jednorazowy).

 31. Awatar ruda
  ruda

  witam miałam wypadek 1999r miałam wtedy 19 lat odszkodowanie mi wypłacili ale nadal sie lecze i czeka mnie kolejna operacja myśle że za mało mi wypłacili czy mam szanse jeszcze uzyskać jakies odszkodowanie.

  1. Awatar KDRO.pl

   Szanowna Pani,

   Niewykluczone, iż Pani roszczenia o dalsze zadośćuczynienie nie uległo przedawnieniu, a więc może się Pani ubiegać o wyższe kwoty zadośćuczynienia.

   Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wiedzieć czy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo, a jeżeli nie to czy w ogóle toczyło się jakiekolwiek odszkodowanie za wypadek sprzed wielu lat i jak się zakończyło.

   Z chęcią podejmiemy się Pani sprawy i wywalczymy dla Pani wyższe zadośćuczynienie – prosimy o kontakt ().

 32. Awatar Karol
  Karol

  Witam W roku 1998 podczas pracy w kopalni na skutek tupnięciem zgniją mój tata.Mama dostała odszkodowanie za smierć taty nie pamietam kwoty ale niebylo to dużo pieniędzy jak za taka tragedie. Czy jako pełnoletnie już dzieci możemy starać się o zadośćuczynienie i czy sprawa po prostu się przedawnila pozdrawiam

  1. Awatar KDRO.pl

   Z Pańskiego opisu można domniemywać, iż mama otrzymała odszkodowanie z ZUS z tytułu śmiertelnego wypadku w pracy. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, jako roszczenie cywilne oparte jest na reżimie odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego.

   Proszę się dowiedzieć, czy w związku z zaistniałym wypadkiem w kopalni toczyło się postępowanie karne sądowe i czy w związku z tym, ktokolwiek został uznanym winnym zaistnienia wypadku i został skazany prawomocnym wyrokiem karnym. Tylko w takich okolicznościach można mówić o zasadności ewentualnych roszczeń o zadośćuczynienie, z tym iż roszczenia te najprawdopodobniej musiałyby być kierowane tylko przeciwko osobie skazanej wyrokiem karnym.

   Ponieważ wypadek miał miejsce 1998r. należy się liczyć z tym, iż akta sądowe są już wybrakowane, natomiast jeżeli toczyło się postępowanie sądowe, to jego wynik musi być odnotowany w repertorium.

 33. Awatar mika

  witam w 203r maż miał wypadek śmiertelny w pracy. Pracodawca jako winowajca został skazany na 2 lata w zawieszeniu na 5 lat czy mogę się ubiegać o jakie kolwiek odszkodowanie. otrzymałam jedynie z zusu

  1. Awatar KDRO.pl

   Uprzejmie proszę o przesłanie wyroku karnego na adres email: (proszę zamazać dane osobowe). Jest bradzo prawdopodobne, iż będziemy mogli Pani pomóc uzyskać zadośćuczynienie za śmierć męża. Gorsza wiadomość jest ta, że zobowiązanym do zapłaty jest najprawdopodobniej osoba która została skazana, a nie ubezpieczyciel.

 34. Awatar Barbara
  Barbara

  Witam mój mąż zginąłw wypadku był kierowcą we Włoszech w Foggia był ubezpieczony ,miał też asistans wymagane w tym czasie to był rok 1995r.PZU utrudniało mi we wszystkim, sama kontaktowałam się z ambasadą w końcu po walkach wypłacono mi. po roku śmieszne pieniądze jak napisałam pismo o wypłatę odsetek za zwłokę to kłamano ,że nie było kompletu,i odmówiono wypłaty za zwłokę dokumentów.Zostałam z 11 letnim synem sama nie pracowałam w okresie kiedy mąż wyjechał bez