baner blog odszkodowania po wypadku

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam za wypadek?

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam za wypadek?

0 Comments

Wysokość odszkodowania za wypadek jest bardzo ważna dla poszkodowanego. Bardzo często to od niej zależy, czy będzie on w stanie pokryć koszty ewentualnego leczenia lub też szkód materialnych. Osoba, która ucierpiała w wypadku ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za wypadek, zadośćuczynienie, a w wyjątkowych sytuacjach o rentę uzupełniającą. To, jaką formę wsparcia uzyska, zależy od wystąpienia negatywnych skutków wypadku na jego życie.

Wysokość odszkodowania – kryteria

Warto pamiętać, że każda sprawa o odszkodowanie jest rozpatrywana indywidualnie. Największe znaczenie ma przede wszystkim rodzaj urazów, jakich doznał poszkodowanych, rozmiar cierpienia poszkodowanego, długotrwałość leczenia, a także negatywne uczucia, jakie towarzyszyły mu w związku z doznanymi cierpieniami fizycznymi. Pod uwagę Sąd bierze również wiek osoby poszkodowanej, skutki uszkodzenia ciała w zakresie ogólnej zdolności, utratę perspektyw na przyszłość, intensywność, a niekiedy nawet nieodwracalność następstw krzywdy, której doznała ofiara. W ustalaniu wysokości odszkodowania nie bez znaczenia są ponadto poczucie bezradności, które najczęściej związane są z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich i mniejszymi możliwościami rozwoju zawodowego w stosunku do tych przed wypadkiem. 

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek, poszkodowany musi poddać się komisji lekarskiej, podczas której lekarz szacuje uszczerbek na zdrowiu. Dla zakładu ubezpieczeń społecznych, jak również dla Sądu, dokumentacja z tym związana jest pomocniczym wyznacznikiem ustalania rozmiaru odpowiedniego odszkodowania. Muszą oni wziąć pod uwagę szereg innych, wyżej  wymienionych czynników. Znając jednak metody ustalania wysokości odszkodowania za wypadek, można przypuszczalnie określić, jaka kwota zostanie nam przyznana.

Praktyki miarkowania odszkodowania i zadośćuczynienia

Sądy za wartość o charakterze kompensacyjnym mogą przyjąć wartość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu wartość ta zostanie pomnożona przez procentowe uszkodzenie ciała oraz zdrowia poszkodowanego.

Inną metodą jest traktowanie zadośćuczynienia jako iloczynu świadczenia z ZUS.  Zgodnie z tą zasadą, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy 1% stałego oraz długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Najbardziej sprawiedliwą i również najpopularniejszą praktyką jest jednak indywidualna analiza sytuacji poszkodowanego, jego stanu zdrowia oraz intensywności leczenia, jak również zmiany jakości życia, co związane jest z ewentualnym stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Tutaj również stosuje się mechaniczne wyliczenia, jednak nie są one jedynym wyznacznikiem, który warunkuje określenie wysokości odszkodowania po wypadku.

Wysokie odszkodowanie – czy konieczna pomoc kancelarii odszkodowawczej

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, jak również w innego rodzaju wypadkach, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, które zrekompensuje jej chociaż po części doznane krzywdy. Wysokość odszkodowania po wypadku zależy od wielu czynników, które sąd i ubezpieczyciel bierze pod uwagę, ale również od postawy poszkodowanego i skuteczności dochodzenia swoich praw. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z porad, ale też kompleksowego wsparcia profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

0

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

4 × jeden =