odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – kiedy przysługuje

Aby móc  ubiegać się o odszkodowanie musi wystąpić szkoda, a okoliczności jej powstania muszą wynikać ze zdarzenia , które ujęte jest w przepisach prawa o odpowiedzialności odszkodowawczej.

Ponadto pomiędzy zdarzeniem, a szkodą musi zachodzić zależność określona jako związek przyczynowy.

Najczęściej odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wiąże się z konsekwencjami jego zawinionego działania.

W przypadku zdarzeń drogowych takie świadczenia wypłacane są z polisy OC sprawcy czyli  właściciela pojazdu, który spowodował kolizję i mają formę zadośćuczynienia , odszkodowania , a także renty.

Zadośćuczynienie za wypadek, a odszkodowanie

Zadośćuczynienie zawsze pełni funkcję kompensacyjną, której celem jest zrekompensowanie doznanej przez poszkodowanego krzywdy, a odszkodowanie dotyczy naprawienie tej szkody.

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny ma zawsze indywidualny charakter, ponieważ w ustaleniu  wielkości poniesionej krzywdy kluczowe znaczenie ma wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pobyty w szpitalu, zabiegi medyczne, nasilenie bólu, konieczność rehabilitacji, rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, sytuacja rodzinna oraz inne czynniki.

Zazwyczaj Towarzystwa Ubezpieczeniowe odwołują się wyłącznie do procentowego uszczerbku na zdrowiu co nie znajduje podstaw w treści art.445 par.1k.c.

Kancelaria KDRO z Wrocławia zawsze występuje z powództwem bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi, gdyż mamy pewność co do wypłacalności dłużnika.

Ponadto prawo wyróżnia wiele kategorii roszczeń, a nie tylko roszczenie z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu. Najważniejsze to:

  • Zwrot kosztów leczenia w tym kosztów wizyt lekarskich , badań, lekarstw, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów związanych z dodatkową opieką  podczas leczenia , koszty zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, zakupu protez, koszty zakupu przyrządów rehabilitacyjnych, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia, koszty związane z przejazdami osób bliskich  w celu odwiedzin w szpitalu, zniszczone podczas wypadku  ubranie, i przedmioty osobiste takie jak telefon, okulary, torebka itd.

Ubezpieczyciel powinien pokryć uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji, które nie są sfinansowane przez NFZ. Konieczność  zbyt długiego oczekiwania na zabieg w publicznych placówkach może być zatem wykonana w placówkach prywatnych.

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne

Rodzaj urazu i jego wpływ na funkcję organizmu, siła długość i częstotliwość bólu, długość trwania procesu leczenia, trwałe następstwa, stracone szanse zarobkowe itd.

  • Renta

Jeśli leczenie i rehabilitacja wydłużają się to renta przyznawana jest na środki niezbędne do poprawy stanu zdrowia oraz na wyrównanie różnicy w wysokości dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed i po wypadku.

  • Zwrot utraconych dochodów

Świadczenie ma na celu wyrównać wielkość utraconych w wyniku wypadku zarobków

  • Odszkodowanie jednorazowe za wypadek komunikacyjny

Jeżeli osoba poszkodowana w wyniku wypadku została inwalidą to to odszkodowanie umożliwi zdobycie nowego zawodu i otwarcie nowej działalności gospodarczej

  • Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł  śmierć, jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, rentę alimentacyjną, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji finansowej.

Odszkodowanie za wypadek – Twoje prawa

Jeżeli brałeś udział w wypadku komunikacyjnym jako pasażer autobusu, pasażer tramwaju, pasażer pociągu, pasażer samochodu, motocyklista, rowerzysta, kierowca lub straciłeś w wypadku bliską osobę  przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i zadośćuczynienie oraz szereg innych świadczeń pieniężnych.

Nawet jeżeli podczas wypadku byłeś pod wpływem alkoholu (za wyjątkiem sprawcy wypadku), miałeś niezapięte pasy bezpieczeństwa, nie miałeś kasku to przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza z Wrocławia podejmie się Twojej sprawy nawet w przypadku gdy sprawca nie miał polisy OC.

Wyegzekwujemy dla Ciebie najwyższe z możliwych odszkodowań bo wiemy, że Towarzystwa Ubezpieczeń nagminnie zaniżają kwoty ubezpieczeń dla ofiar wypadków drogowych.

Niezwykle trudno wycenić własne zdrowie, nie istnieją tu żadne tabele. Dlatego o ile z oszacowaniem kosztów leczenia, lekarstw, sprzętu medycznego czy dojazdów do placówek medycznych nie powinieneś mieć kłopotu, jeżeli posiadasz rachunki imienne i faktury, tak  wycenieniem Twojego utraconego zdrowia i ustaleniem wielkości zadośćuczynienia, które zrekompensuje ból i cierpienie zajmie się nasza kancelaria KDRO.

Pamiętaj im dokładniejsze uzasadnienie roszczeń, tym większa szansa na uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × pięć =