baner blog odszkodowania po wypadku

Jakie poszkodowany w wypadku posiada prawa i jakie może wysunąć roszczenia?

Jakie poszkodowany w wypadku posiada prawa i jakie może wysunąć roszczenia?

0 Comments

Poszkodowany w wypadku ma prawa i roszczenia, ale musi być aktywny

Poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo do zgłoszenia wypadku w każdym terminie, nawet jeśli leczenie nie zostało jeszcze zakończone, a roszczenie może być sporne, bądź przedawnione. Czy zawsze oznacza to, że poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Jak walczyć o odszkodowanie

Poszkodowany w wypadku nigdy nie otrzyma odszkodowania z automatu, czy z urzędu. Tylko na wniosek rannego w wypadku zakład ubezpieczeń może wypłacić mu odszkodowanie za wypadek. CO więcej, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości zgłoszonych roszczeń. Taka zasada wynika wprost z przepisów prawa.

Wniosek o odszkodowanie – gdzie zgłosić

Tak więc, to poszkodowany musi do właściwego zakładu ubezpieczeń zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Jeżeli roszczenia powypadkowe mają związek z wypadkiem komunikacyjnym, to należy je zgłosić do ubezpieczalni, która ubezpieczała pojazd sprawcy wypadku. Jeżeli pojazd sprawcy posiadał ubezpieczenie OC wykupione w PZU SA, to wniosek o odszkodowanie należy wysłać do PZU S.A. Dane ubezpieczyciela można uzyskać na Policji w formie notatki policyjnej.

Zgłosiłem wniosek o odszkodowanie – co dalej?

Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody od poszkodowanego. Nie ma żadnego obowiązującego wniosku. We wniosku należy podać dane poszkodowanego, sprawcy oraz dane pojazdu. Należy także wskazać ile odszkodowania za wypadek dochodzimy.

Poszkodowany ma prawo do sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń co do zasady w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.

Odmowa zapłaty odszkodowania – co zrobić?

Ubezpieczyciel może wydłużyć czas do wydania decyzji, jeże jest to niezbędne dla oceny zasadności roszczeń. Nie może jednak powoływać się na fakt toczącego się postępowania karnego, jeżeli wina sprawcy jest oczywista.

Jeżeli roszczenie zostanie oddalone przez ubezpieczyciela, to poszkodowany winien uzyskać szczegółowe wyjaśnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych oddalenia jego roszczenia.

W każdym etapie likwidacji poszkodowany ma prawo do wglądu w akta szkodowe ubezpieczyciela oraz na każdym etapie likwidacji szkody poszkodowany może uzyskać kopię pełnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, poszkodowany może wnieść odwołanie lub skargę do jednostki nadrzędnej ubezpieczyciela lub do Rzecznika Ubezpieczonych, bądź do Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli Ubezpieczyciel zaniecha działań w kierunku likwidacji szkody, to poszkodowany ma prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Poszkodowany ma również prawo do otrzymania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania z oc.

Jakie odszkodowanie za wypadek drogowy

Jeżeli skutkiem szkody z ubezpieczenia OC jest uszkodzenie ciała to poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia:

  • Zwrot kosztów leczenia

Obejmuje zwrot kosztów wizyt lekarskich , badań, lekarstw, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia , koszty zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, zakupu protez, koszty zakupu przyrządów rehabilitacyjnych, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia, koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, zniszczone podczas wypadku ubranie, i przedmioty osobiste takie jak telefon, okulary, torebka itd. Ubezpieczyciel powinien pokryć uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji, które nie są sfinansowane przez NFZ. Konieczność zbyt długiego oczekiwania na zabieg w publicznych placówkach może być zatem wykonana w placówkach prywatnych.

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne

Rodzaj urazu i jego wpływ na funkcję organizmu, siła długość i częstotliwość bólu, długość trwania procesu leczenia, trwałe następstwa, stracone szanse zarobkowe itd.

  • Renta

Jeśli leczenie i rehabilitacja wydłużają się to renta przyznawana jest na srodki niezbędne do poprawy stanu zdrowia oraz na wyrównanie różnicy w wysokości dochodów osiąganych przez poszkodowanego przed i po wypadku.

  • Zwrot utraconych dochodów

Świadczenie ma na celu wyrównać wielkość utraconych w wyniku wypadku zarobków

  • Odszkodowanie jednorazowe

Jeżeli osoba poszkodowana w wyniku wypadku została inwalidą to to odszkodowanie umożliwi zdobycie nowego zawodu i otwarcie nowej działalności gospodarczej

  • Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł śmierć, jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, rentę alimentacyjną, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji finansowej oraz mogą uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Jak dostać najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy

Ranny w wypadku może otrzymać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy pod warunkiem, że w sposób należyty udowodni swoją szkodę i krzywdę. W tym celu należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń lekarskich powypadkowych oraz gromadzić dokumentację medyczną oraz faktury za leczenie powypadkowe.

Jednak to dobra kancelaria odszkodowawcza Wrocław daje rękojmię właściwego postępowania powypadkowego. Dobra firma odszkodowawcza oceni roszczenia i odpowie jakie odszkodowanie za wypadek może uzyskać poszkodowany. Prawnik od odszkodowań poprowadzi poszkodowanego przez cały proces sądowy, minimalizując ryzyko i dochodząc najwyższej kwoty odszkodowania.

2

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

cztery × 2 =