odszkodowanie Wroclaw

Odszkodowanie Wrocław – jak się zachować po wypadku

Jak się zachować po wypadku

Typowy mieszkaniec z Wrocławia, ale także z innego rejonu Polski, który miał wypadek ale nie z własnej winy -nie wie co zrobić po wypadku… Jakie czynności wykonać na miejscu wypadku, aby później nie wpłynęło to na wysokość odszkodowania powypadkowego.

Bo przecież, jeżeli już od początku po wypadku zadba o właściwe zabezpieczenie dowodów, to będzie miało to wpływ na dalsze postępowanie likwidacyjne i wysokość odszkodowania powypadkowego.

Jeżeli jest to szkoda z winy innego kierowcy, to można będzie uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. To, jak się zachować po wypadku komunikacyjnym jest więc niezwykle ważne i ma wpływ na należne odszkodowanie.

Odszkodowanie komunikacyjne dla poszkodowanych w wypadkach mogą być różne. Zależy to od zebranych dowodów, pomocy udzielonej osobom poszkodowanym. Ma to wpływ na dochodzenie roszczenia powypadkowego.

Wyższe odszkodowanie – od czego zależy?

Zgłaszając szkodę musisz zgodzić się z polityką prywatności ubezpieczalni, ale z możesz wtedy skorzystać z formularza kontaktowego. Jeszcze lepiej jeżeli dochodzenie odszkodowań powierzy się kancelarii odszkodowawczej, w której pracują radcy prawni. Kancelaria Odszkodowawcza musi uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych – szczególnie wrażliwych. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby firma odszkodowawcza mogła prowadzić w Twoim imieniu cały proces likwidacji szkody.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych wrażliwych, o Kancelaria będzie mogła skutecznie przeprowadzić cały proces likwidacji szkody. Jeżeli Twój pełnomocnik z Kancelarii poprosi Cię o przedstawienie czy uzyskanie pewnych dokumentów zrób to jak najszybciej! Kancelaria jest przecież po Twojej stronie – gracie w jednej drużynie!

Firma odszkodowawcza zapewne poprosi Cię o wypełnienie druków, na których wskażesz przebieg wypadku, rodzaje urazów jakie odniosłeś, przebieg leczenia powypadkowego, obecny stan zdrowia. Nie zapomnij opisać wpływu wypadku na Twoje życie rodzinne, zawodowe i osobiste. Opisz, czy wypadek miał wpływ na Twoje pożycie małżeńskie, czy wypadek wywołał rezygnację Twoich pasji (jakich) itd.

Kancelarię odszkodowawczą znajdziesz wpisując w internecie hasło: odszkodowanie Wroclaw. Wtedy na pewno pojawi się strona naszej Kancelarii KDRO.pl.

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak długo czeka się na wypłatę.

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, okoliczności wskazujących na winę sprawcy (czy sprawca przyznaje się do spowodowania wypadku) oraz od rozległości urazów od osoby poszkodowanej.

Z praktyki wynika, iż odszkodowanie z OC sprawcy otrzymasz pomiędzy 30 a 45 dniem od dnia zgłoszenia szkody. Należy pozostawać w kontakcie z firmą odszkodowawczą, aby skonstruować strategię działania. Jeżeli Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą środków, to warto rozważyć jak najszybsze złożenie pozwu do Sądu o odszkodowanie za wypadek i zadośćuczynienie za krzywdę.

Jak długo trwa sprawa w sądzie o odszkodowanie

Jeżeli strony postępowania sądowego – a więc poszkodowany i ubezpieczyciel dojdą do porozumienia w kwestii wysokości odszkodowania, to można zawrzeć ugodę.

Ugodę można zawrzeć przed Sądem i wówczas Sąd zwróci połowę zainwestowanych środków w opłatę sądową od pozwu. Ugoda może być również zawarta poza sądem (ugoda pozasądowa) – wówczas sprawa sądowa jest umarzana, a opłata sądowa tzw. wpis sądowy również będzie w połowie zwrócona.

Pamiętaj, że zawarcie ugody powoduje, że już nigdy więcej nie będziesz zmógł dochodzić wyższej kwoty odszkodowania, czy zadośćuczynienie. W zawartej ugodzie zazwyczaj nie będzie zawarte prawo do odsetek, chyba że prawo do odsetek za opóźnienie w wypłacie kwoty, która ma być wypłacona na skutek samej ugody.

Podatek od zadośćuczynienia z OC sprawcy

Co do zasady wszelkie kwoty zadośćuczynienia związanego z wynagrodzeniem krzywdy za np. wypadek komunikacyjnym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobnie kwoty odszkodowania spożytkowane np. na leczenie i rehabilitację.

Podobnie renta wypłacana przez zakład ubezpieczeń – nie podlega opodatkowaniu.

Jeżeli jednak ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie i zadośćuczynienie z odsetkami za zwłokę, to wypłacana kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu. Zazwyczaj zakład ubezpieczeń wysyła poszkodowanemu druk PIT-8C. Pit jest wystawiany po ukończeniu roku podatkowego, w kolejnym roku kalendarzowym. Jeżeli otrzymałeś odsetki , ale nie otrzymałeś PIT-8, to powinieneś odsetki samodzielnie zgłosić do opodatkowania we własnej deklaracji PIT.

Zalecenia da poszkodowanego w wypadku:

  • zbierz dokumentację wypadkową
  • jak najszybciej zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej
  • współpracuj z Kancelarią, aby osiągnąć Twój cel – najwyższe odszkodowanie powypadkowe!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × cztery =