Tag: wypadek na chodniku

  • Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – gmina odpowiada za zaniedbania właściciela

    Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – gmina odpowiada za zaniedbania właściciela

    Wypadek na odśnieżonym chodniku – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nie musi…

  • Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku lub jezdni.

    Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku lub jezdni.

    Dbanie o stan jezdni, chodniki, podwórka, dachy – to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do kogo po odszkodowanie za złamaną nogę lub rękę? Przepisy ww. ustawy wskazują, że właściciel, jak również zarządca nieruchomości (np. domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego) ma obowiązek m.in. odśnieżać dachy,…