Tag: zalanie mieszkania

  • Odszkodowanie za zalane mieszkanie – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania?

    Odszkodowanie za zalane mieszkanie – kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania?

    Możliwość uzyskania odszkodowania za zalane mieszkanie od innego podmiotu (np. sąsiada, czy wspólnoty mieszkaniowej) uzależnione jest możliwości wykazania, że przyczyna awarii powstała z zawinionego działania lub zaniechania innego podmiotu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja to zobowiązanym do zapłaty pełnego odszkodowania rekompensującego powstałe szkody jest ten podmiot lub zakład ubezpieczeń, w którym ten podmiot się ubezpieczył od…