Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii lub obozie wakacyjnym

Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii
Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii

Wakacje to czas odpoczynku, to czas kiedy organizujemy naszym pociechom różne wyjazdy wakacyjne. Najczęściej są to kolonie i obozy, na których co raz częściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci.

Bardzo częstą przyczyną wypadków na koloniach są zaniedbania ze strony opiekunów oraz wychowawców. Niedopełnienie  przez nich swoich obowiązków skutkuje konsekwencjami prawnymi wynikającymi z artykułu 160 § 2 Kodeksu Karnego, który przewiduje skazanie sprawcy na karę pozbawienia wolności do lat 5.

We wszystkich przypadkach , w których dziecko dozna wypadku podczas kolonii lub obozu, na skutek zaniedbań i zaniechań organizatora wypoczynku, rodzice poszkodowanego dziecka mają prawo domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek dziecka na kolonii i obozie.

Jeżeli na kolonii wydarzy się wypadek, bo dzieci były pozostawione bez właściwej opieki to możemy żądać odszkodowania od organizatora wyjazdu z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w której to trzeba wykazać związek przyczynowy pomiędzy nieumyślnym działaniem i zaistniałą szkodą. Zawsze musimy mieć pewność, że do wypadku doszło z winy organizatora lub osób , które z nim współpracują.

Przykładowo do naszej Kancelarii trafili rodzice poszkodowanej dziewczynki, która na obozie podczas zabawy z koleżankami wypadła przez okno pierwszego piętra i  w stanie zagrażającym życiu  trafiła do szpitala, gdzie przeszła szereg operacji.

Nasza Kancelaria wykazała odpowiedzialność podmiotu trzeciego  za powstałą szkodę– brak nadzoru wychowawcy kolonii i wystąpiliśmy z roszczeniem odszkodowawczym za wypadek dziecka.

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanej w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swym zakresem : zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty opieki nad poszkodowaną, koszty transportu poszkodowanej, koszty w tym przypadku adaptacji domu stosownie do potrzeb poszkodowanej ( podjazdy i winda na wózek inwalidzki) oraz rentę inwalidzką.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + dziewiętnaście =