baner blog odszkodowania po wypadku

Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii lub obozie wakacyjnym

Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii lub obozie wakacyjnym

0 Comments
Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii
Odszkodowanie za wypadek dziecka na kolonii

Wakacje to czas odpoczynku, to czas kiedy organizujemy naszym pociechom różne wyjazdy wakacyjne. Najczęściej są to kolonie i obozy, na których co raz częściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci.

Bardzo częstą przyczyną wypadków na koloniach są zaniedbania ze strony opiekunów oraz wychowawców. Niedopełnienie  przez nich swoich obowiązków skutkuje konsekwencjami prawnymi wynikającymi z artykułu 160 § 2 Kodeksu Karnego, który przewiduje skazanie sprawcy na karę pozbawienia wolności do lat 5.

We wszystkich przypadkach , w których dziecko dozna wypadku podczas kolonii lub obozu, na skutek zaniedbań i zaniechań organizatora wypoczynku, rodzice poszkodowanego dziecka mają prawo domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek dziecka na kolonii i obozie.

Jeżeli na kolonii wydarzy się wypadek, bo dzieci były pozostawione bez właściwej opieki to możemy żądać odszkodowania od organizatora wyjazdu z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w której to trzeba wykazać związek przyczynowy pomiędzy nieumyślnym działaniem i zaistniałą szkodą. Zawsze musimy mieć pewność, że do wypadku doszło z winy organizatora lub osób , które z nim współpracują.

Przykładowo do naszej Kancelarii trafili rodzice poszkodowanej dziewczynki, która na obozie podczas zabawy z koleżankami wypadła przez okno pierwszego piętra i  w stanie zagrażającym życiu  trafiła do szpitala, gdzie przeszła szereg operacji.

Nasza Kancelaria wykazała odpowiedzialność podmiotu trzeciego  za powstałą szkodę– brak nadzoru wychowawcy kolonii i wystąpiliśmy z roszczeniem odszkodowawczym za wypadek dziecka.

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanej w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swym zakresem : zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty opieki nad poszkodowaną, koszty transportu poszkodowanej, koszty w tym przypadku adaptacji domu stosownie do potrzeb poszkodowanej ( podjazdy i winda na wózek inwalidzki) oraz rentę inwalidzką.

1

About kdro.pl

Może Cie również zainteresować:

Zostaw komentarz

Twój adress email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone *

9 − sześć =