śmierć płodu a odszkodowanie

Odszkodowanie za śmierć nienarodzonego dziecka

Czy osobom najbliższym przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka?

Ten temat był wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądów.

Należy zwrócić uwagę na najnowsze orzecznictwo, które podkreśla że w konkretnych okolicznościach faktycznych takie roszczenia zasługują na uznanie. Dotyczy to sytuacji, gdy śmierć nienarodzonego dziecka wystąpiła w fazie zaawansowanej ciąży, gdy istnieją medyczne przesłanki do tego, aby wnioskować  że w chwili zdarzenia skutkującego śmiercią nienarodzonego dziecka, dziecko to było faktycznie zdolne do podjęcia czynności życiowych poza organizmem matki.

W konkretnej sprawie należy także wziąć po uwagę rozmiar krzywdy, a przede wszystkim siłę więzi jaka istniałą pomiędzy osobami najbliższymi a nienarodzonym dzieckiem.

Wyraz temu poglądowi dał Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. I CSK 282/2011, w której stwierdził, iż dziecko, które urodziło się martwe, może być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.

Taki pogląd dzieli Kancelaria KDRO.pl w jednej z toczących się spraw sądowych o zadośćuczynienie za  śmierć osoby bliskiej – nienarodzonego dziecka, które zginęło w wypadku komunikacyjnym.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × pięć =