sprawca zagraniczny a odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez obcokrajowca

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez obcokrajowca

W Polsce dochodzi rocznie do około 6 tysięcy wypadków, do których przyczynili się obcokrajowcy. Według policyjnych statystyk najczęściej w tym niechlubnym rankingu sprawcami wypadków są kierowcy z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Jeżeli sprawca jest obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej i poruszał się pojazdem również zarejestrowanym poza Unią Europejską, wówczas poszkodowany w wypadku może mieć poważny problem z odzyskaniem należnego odszkodowania.

Wypadek z obcokrajowcem – wezwij Policję a unikniesz problemów

W przypadku każdego wypadku, w którym został ranny przynajmniej jeden z jego uczestników należy bezzwłocznie wezwać Policję. Podobnie należy uczynić w każdej sytuacji spornej (żaden z kierowców nie przyznaje się do winy za spowodowanie wypadku), czy w innych niejasnych stanach faktycznych.

Niewątpliwie podobnie należy postąpić jeżeli pojazd sprawcy zarejestrowany jest poza granicami Polski, a zwłaszcza poza Unią Europejską a nadto gdy jego kierowca jest obcokrajowcem. Takie postępowanie może zapobiec wielu niedogodnościom w uzyskaniu odszkodowania z polisy zagranicznego sprawcy wypadku.

Rozwiąże to problem nieznajomości polskiego prawa przez obcokrajowca oraz pozwoli pokonać barierę językową. Zanim przyjedzie policja należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia , w zależności od liczby poszkodowanych wezwać odpowiednie służby ratownicze, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczyć ślady i dowody- spisać dane ewentualnych świadków zdarzenia i oczekiwać na przyjazd służb.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia zdobądźmy informacje o sprawcy wypadku. Dane osobowe kierowcy , numer rejestracyjny pojazdu, dokładną nazwę zagranicznego zakładu ubezpieczeń  wraz z numerem polisy i datą jej ważności. W miarę możliwości wykonaj telefonem zdjęcia tych dokumentów oraz zapisz dane świadków. Jeżeli twój pojazd ma zainstalowany rejestrator jazdy, to zabezpiecz nagranie z wypadku przed jego skasowaniem.

Kraj rejestracji pojazdu ważniejsza niż narodowość sprawcy

Pamiętajmy, iż jeżeli pojazd sprawcy wypadku był w chwili wypadku objęty ubezpieczeniem OC lub posiadał wykupioną tzw. zieloną kartę to w przypadku zgłaszania późniejszych roszczeń odszkodowawczych nie jest istotna narodowość kierowcy, a państwo w którym zarejestrowany i ubezpieczony jest pojazd sprawcy wypadku.

Do Kancelarii KDRO.pl bardzo często trafiają klienci, którzy byli poszkodowanymi w wypadku, gdzie sprawcą był obcokrajowiec poruszający się pojazdem zarejestrowanym poza Polską. Jedną z ważniejszych informacji, o które pytamy poszkodowanego w wypadku jest:

“Czy znana jest nazwa zagranicznego ubezpieczyciela pojazdu sprawcy i numer polisy ubezpieczeniowej?”

Posiadając właściwe informacje możemy odpowiednio szybko ustalić, który z polskich zakładów ubezpieczeń może przeprowadzić likwidację szkody w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela. Zasadą jest, że każdy zakład ubezpieczeń działający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia oraz Liechtenstein) ma obowiązek ustanowienia “reprezentantów do spraw roszczeń” w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Reprezentant od spraw roszczeń w terminie do 90 od dnia zgłoszenia szkody winien potwierdzić ewentualną odpowiedzialność zagranicznego ubezpieczyciela za szkodę.

Jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel nie działa na terenie Unii Europejskiej (albo szerzej EOG), wówczas może się zdarzyć taka sytuacja, iż nie posiada on ustanowionego reprezentanta  na terenie Polski. W takiej sytuacji podmiotem, który może prowadzić bezpośrednią likwidację szkody jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Kancelaria podejmuje się również licznych spraw, gdzie dochodzi do sytuacji, gdzie sprawca nie jest ubezpieczony. Najczęściej zdarza się to w sytuacjach, gdzie pojazd zarejestrowany jest poza UE. W takich sytuacjach jeżeli w wypadku dojdzie do tzw. szkody osobowej, wówczas może zachodzić odpowiedzialność UFG za zapłatę odszkodowania za wypadek spowodowany przez obcokrajowca nieubezpieczonym pojazdem..

Zawiłość stanów faktycznych oraz duży stopień skomplikowania przepisów prawnych powodują, iż w przypadku wypadku z udziałem pojazdu zarejestrowanego za granicą warto skorzystać  z pomocy Kancelarii KDRO.pl. Specjalizujemy się w likwidacji szkód powstałych z udziałem obcokrajowców.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 9 =