Mobbing w pracy a odszkodowanie

Mobbing, a odszkodowanie od pracodawcy

Mobbing a odszkodowanie

Mobbing w pracy jest zjawiskiem bardzo popularnym, jednak nie w każdym z przypadków, w których pracownik jest nękany i zastraszany przez pracodawcę, dochodzi się swoich praw. Jeżeli pracownik na skutek mobbingu ma problemy ze zdrowiem, może domagać się zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę. Niekiedy jednak mobbing jest przyczyną rezygnacji z pracy, co w takich okolicznościach pozwala pracownikowi domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie.

Co to jest mobbing?

Mobbing jest pojęciem, z którym spotykamy się bardzo często, jednak zdarza się, że jest ono nieodpowiednio interpretowane. Mobbingiem nazywa się zachowania, które w rzeczywistości nimi nie są. Tak naprawdę możemy o nim mówić, kiedy wobec pracownika pracodawca lub współpracownik stosuje działania związane z uporczywym oraz długotrwałym zastraszaniem i nękaniem. W konsekwencji, u nękanego pracownika pojawia się obniżona samoocena i poczucie własnej wartości, a także czuje się on odizolowany od zespołu.

Zgodnie z art. 943 § 2 k.p. „długotrwałe nękanie” nie można skonkretyzować, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, co niekiedy komplikuje przebieg sprawy. Jak już zostało wspomniane sprawcą mobbingu może być zarówno pracodawca, jak też inny pracownik. Odpowiedzialność jednak zawsze spoczywa na pracodawcy, od sprawcy, który nie jest pracodawcą, pokrzywdzony może domagać się zadośćuczynienia.

Dyskryminacja, a mobbing

Zanim pokrzywdzony zdecyduje się na dochodzenie swoich praw, musi odpowiednio zdefiniować czyn, jakiego padł ofiarą. Mobbing często trudno jest odróżnić od dyskryminacji, która ma zawsze podłoże np. rasowe lub płciowe. Nierzadko zdarza się jednak, że dochodzi zarówno do mobbingu, jak też dyskryminacji równocześnie. Przy dyskryminacji ciężar dowodu obciąża pracodawcę, który w celu uniknięcia odszkodowania musi udowodnić, że nie miała ona miejsca. Przy mobbingu to pracownik jest zobowiązany do okazania dowodów potwierdzających jego wystąpienie.

Zadośćuczynienie od pracodawcy

Pokrzywdzony ma prawo domagać się od pracownika zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w momencie pojawienia się u niego problemów zdrowotnych wynikających z mobbingu, co potwierdza art. 943 § 3 k.p. Zgodnie z art. 6 k.c. pracownik musi udowodnić zarówno istnienie mobbingu, jak też wystąpienie u niego z tego powodu rozstroju zdrowia, a także związku przyczynowo skutkowego pomiędzy mobbingiem, a stanem zdrowia.

Regulacje zawarte w art. 943 § 1–3 k.p. stanowią podstawę prawną, która warunkuje wysokość sumy pieniężnej, która zostaje wypłacona pokrzywdzonemu w ramach zadośćuczynienia. Suma powinna być ustalona z uwzględnieniem krzywdy ofiary mobbingu i mieścić się w rozsądnych granicach, odpowiadając jednocześnie przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Odszkodowanie dla pracownika

Poszkodowany z powodu mobbingu nierzadko decyduje się na rezygnację z pracy. Istnieją dwa sposoby rozwiązania umowy – złożenie wypowiedzenia lub rozwiązanie jej w trybie art. 55 par. 1 1 kp poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Ważne jest, aby w obu tych przypadkach wskazać jednoznacznie na konkretne zachowania związane z mobbingiem, które są przyczyną jego decyzji.

W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje kancelaria dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dzięki wsparciu ekspertów możliwe jest otrzymanie najwyższej z możliwych w konkretnych okolicznościach wysokości odszkodowania. Jak wynika z Kodeksu Pracy, nie może być ono niższe, niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Sąd przy ustalaniu kwoty bierze pod uwagę uszczerbek na zdrowiu, ale też inne szkody, jakie poniósł pracownik w wyniku mobbingu. Dochodząc zapłaty odszkodowania za mobbing to ofiara wskazuje na konkretną wysokość poniesionej szkody, z kolei sąd analizując wszystkie okoliczności, podejmuje ostateczną decyzję.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

2 odpowiedzi na „Mobbing, a odszkodowanie od pracodawcy”

 1. Awatar Vesna
  Vesna

  Uważam, że w każdym takim wypadku należałoby się skontaktować z radcą prawnym i dokładnie omówić poszczególną sytuację.

  1. Awatar KDRO.pl

   Dokładnie tak. Poszkodowany pracownik zawsze w sposób subiektywny spostrzega swoją sytuację. W skład naszej Kancelarii wchodzą radcy prawni, którzy nieodpłatnie udzielą konsultacji prawnej i poinformują poszkodowanego o zasadności roszczeń i możliwych krokach prawnych.

   Pozdrawiamy,
   KDRO.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 4 =