Notatka policyjna jak uzyskać

Notatka policyjna z wypadku – dostępna online ale tylko dla wybrańców

Notatka policyjna z wypadku – dostępna online ale tylko dla wybrańców

Dnia 17 października 2018 r., na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), pojawiła się informacja nt. dostępności oraz wglądu do bazy notatek policyjnych online za pośrednictwem UFG.

Szybsze (w teorii) wypłaty odszkodowań dzięki udostępnieniu notatek policyjnych online

Niestety, póki co, z udogodnienia będą mogły skorzystać jedynie największe towarzystwa ubezpieczeń takie jak PZU, Warta, Ergo Hestia, Axa, Link4. W opinii UFG proces ten ma znacznie przyspieszyć wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach na polskich drogach.

Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nową funkcję komentuje w następującymi słowami:

“osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia nie jest już opóźniana przez oczekiwanie ubezpieczyciela na notatkę Policji z miejsca zdarzenia. Czas, w którym dociera ona teraz do firmy ubezpieczeniowej, to średnio siedem minut od chwili skompletowania notatki w systemie SEWiK”.

Co to jest SEWiK?

SEWiK to inaczej System Ewidencji Wypadków i Kolizji. W bazie SEWiK jednostki Policji rejestrują dane dotyczące zdarzeń i wypadków drogowych. Na podstawie tego systemu generowana jest tzw. notatka policyjna z wypadku.

Warto wskazać, iż załączenie notatki policyjnej do zgłoszenia szkody było wymagane przez ubezpieczycieli likwidujących szkodę gdyż zawarte są w niej nt.:

  • sprawcy zdarzenia oraz uczestnikach tego zdarzenia
  • czasie i miejscu zdarzenia
  • okolicznościach zdarzenia
  • uczestniczących w nim pojazdach, wykupionych ubezpieczeniach OC pojazdów lub ich braku

Opłata za wydanie notatki policyjnej wynosi 17 zł, a choć notatka winna być wydana w terminie do 7 dni, to faktyczny czas oczekiwania na takie zaświadczenie może  wynieść nawet 2 tygodnie. Rocznie wydawanych jest przez Policję ponad 500 tysięcy notatek. Do chwili obecnej zakłady ubezpieczeń wymagały od poszkodowanego przekazania notatki policyjnej wraz ze zgłoszeniem szkody. Postępowanie takie było nieuzasadnione, ale poszkodowani na własny rachunek uzyskiwali notatki policyjne, aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie.

Administratorem danych z pozyskanych notatek policyjnych, na potrzeby firm ubezpieczeniowych, jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Zgodnie z obowiązującą ustawą Policja przekazuje informacje dotyczące poszczególnych wypadków, kolizji czy zdarzeń drogowych PBUK. Natomiast dzięki procesowi informatycznemu, informacje te trafią za pośrednictwem UFG do towarzystw ubezpieczeniowych, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji.

W naszej opinii każda zmiana prawa, która może wpłynąć na przyspieszenie wypłaty odszkodowań na rzecz poszkodowanych jest ważna oraz warta uwagi. Natomiast jakkolwiek system informatyczny przyczyni się do przyspieszenia procesu pozyskania notatki z wypadku, w opinii profesjonalistów nie skróci on realnego czasu potrzebnego na wywalczenie odszkodowania dla poszkodowanego.

Mamy nadzieję, że obecne zmiany zniosą uciążliwe praktyki ubezpieczycieli, którzy samodzielnie będą uzyskiwać dane niezbędne do potwierdzenia własnej odpowiedzialności odszkodowawczej.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − sześć =