Odszkodowanie za śmierć syna

Odszkodowanie za śmierć syna

Śmierć dziecka stanowi dla rodzica najbardziej bolesne przeżycie. W takich sytuacjach nierzadko zapomina się o prawach i możliwościach, które pomimo że nie zrekompensują bólu, to mogą wesprzeć rodzinę finansowo i chociaż w części wynagrodzić jej krzywdę. Rodzic może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć syna lub córki, a jego wysokość jest uzależniona od wielu czynników.

Jak otrzymać odszkodowanie za śmierć dziecka?

Czas podjęcia prób otrzymania odszkodowania za śmierć syna bądź córki jest niezwykle ważny, należy to uczynić możliwie jak najszybciej. Dramatyczna sytuacja i przeżycia z tym związane jednak nie zawsze pozwalają na natychmiastową reakcję, dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać ze wsparcia oferowanego przez kancelarię odszkodowawczą.

Aby móc ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć dziecka, konieczne jest ustalenie osoby winnej, czyli tego, kto jest sprawcą zdarzenia. Z tego względu osoby z najbliższej rodziny (ojciec, czy matka dziecka) może czynnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. Początkowo w charakterze osoby pokrzywdzonej, a później jako oskarżyciel posiłkowy. Na każdym z tych etapów rodzic winien być reprezentowany przez prawnika z kancelarii odszkodowawczej.

Cała procedura ubiegania się o odszkodowanie za śmierć syna lub córki wymaga od rodzica dużego zaangażowania, siły i motywacji, których nierzadko brakuje mu po tak krótkim czasie po stracie bliskiej mu osoby. Profesjonalne wsparcie nie tylko odciąży go z wielu obowiązków z tym związanych, ale też usprawni proces i pomoże uzyskać możliwie najwyższą wysokość odszkodowania.

Wysokość kwoty zadośćuczynienia za śmierć dziecka

Zgodnie z art. 446 § 4 kc rodzic po stracie dziecka, czyli osoby, z którą wiązały go silne więzi emocjonalne, może ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć dziecka nawet w momencie, kiedy nie nastąpiło materialne pogorszenie się sytuacji życiowej rodziny. Podstawą do zażądania zadośćuczynienia jest już sama strata bliskiej osoby, czego efektem jest cierpienie, ból i poczucie utraty oparcia i wsparcia. Polskie prawo jednak nie precyzuje dokładnie, ile powinno wynosić zadośćuczynienie. Sąd, analizując sytuację i dowody, podejmuje decyzję o kwocie, jaka zostanie wypłacona rodzinie po śmierci ich dziecka. Duże znaczenie dla niego mają relacje, jakie ich łączyły, jak również wiek syna bądź córki. W inny sposób rozpatrywana jest sprawa zmarłego niepełnoletniego dziecka, inaczej dorosłego, usamodzielnionego.

Sąd pod uwagę bierze także stopę życiową rodziny i warunki materialne zmarłego oraz osoby ubiegającej się o odszkodowanie. Zdarza się również, że rodzice szczególnie ciężko znoszą zaistniałą sytuację, co dla ubezpieczyciela i sądu ma duże znaczenie. Pogorszenie się stanu zdrowia czy nawet choroba psychiczna są czynnikami, które decydują o wypłacie wyższego odszkodowania.

Trzeba pamiętać, że nawet w tak trudnej sytuacji życiowej, jak śmierć bliskiej osoby, nie jesteśmy sami i możemy uzyskać pomoc, która pozwoli nam dochodzić swoich praw. Kancelaria odszkodowawcza oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie za śmierć dziecka. Celem jest odciążenie rodzica z obowiązków dopełniania wielu formalności, skrócenie czasu procesu, jak też uzyskanie godnego oraz adekwatnego do sytuacji zadośćuczynienia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 4 =