wypadek narciarza

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na nartach?

Zbliża się okres ferii zimowych, wyjeżdżając na narty pamiętajmy o wykupieniu odpowiedniej polisy i zabraniu jej ze sobą.

Warto też mieć przy sobie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które mogą  się przydać przy negocjowaniu przysługujących świadczeń. To z OWU wynika, jakie świadczenia nam przysługują od ubezpieczyciela oraz w jakich przypadkach wyłączona jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

Gdy ulegniemy wypadkowi na nartach dzwonimy do centrum alarmowego ubezpieczyciela i postępujemy zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

Działanie na własną rękę najczęściej skutkuje tym, iż nie otrzymamy odszkodowania, a ubezpieczyciel uzna iż nasze działania doprowadziły do zwiększenia rozmiarów szkody.

Zazwyczaj w OWU ubezpieczyciel zastrzega,  aby poszkodowany w razie wypadku konsultował z nim wszystkie działania i wydatki.

Do  kancelarii często trafiają klienci, którzy nie zgodzili się na sposób likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Najczęściej skargi klientów dotyczą odmowy wyrażenia zgody na leczenie operacyjne w obcym kraju, w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego narciarza.

Pamiętajmy  o tym, iż nie musimy godzić się z zaleceniami ubezpieczyciela, jeżeli miejscowy lekarz uzna iż odroczenie leczenia operacyjnego i odległy transport poszkodowanego narciarza może spowodować zagrożenie dla jego zdrowia.

W takiej sytuacji należy rozważyć poddanie się leczeniu szpitalnemu  w miejscu zdarzenia, jednakże ubezpieczony musi się liczyć z tym, iż koszty leczenia będzie musiał egzekwować od ubezpieczyciela na drodze postępowania sądowego.

Na marginesie polecamy, aby udając się za granicę do krajów Unii Europejskiej zabrać ze sobą dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej. Karty EKUZ wydawane są nieodpłatnie we właściwych oddziałach NFZ.

Pamiętajcie o tym, aby po wypadku niezwłocznie uzyskać pomoc ze stron ratowniczych, medycznych oraz jeżeli okoliczności sprawy są uzasadnione z pomocy policji.

Zakład ubezpieczeń zawsze pokrywa tylko udokumentowane koszty!

Trzeba więc gromadzić wszelkie rachunki i wydatki związane z wypadkiem. (często jest to  transport helikopterem, leczenie szpitalne, operacje, pobyt w szpitalu, opieka medyczna itd.)

Należy też uważać na kawkę z bombardino, herbatkę z rumem czy piwko na stoku.

Jeżeli dojdzie do wypadku po spożyciu trunków z alkoholem, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Jeżeli dojdzie do wypadku z winy innego narciarza wtedy możemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych i rekompensaty od sprawcy wypadku lub z jego polisy OC. Winę osoby trzeciej należy w odpowiedni sposób udowodnić – najlepiej poprzez wezwanie służb ratowniczych i miejscowej policji, które udokumentuję przebieg zdarzenia oraz wskażą osobę sprawcy wypadku na stoku narciarskim.

W razie takiego zdarzenia najlepiej skorzystać z kancelarii odszkodowawczej KDRO, która profesjonalnie poprowadzi sprawę i uzyska najwyższe odszkodowanie.

Komentarze

2 odpowiedzi na „Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na nartach?”

 1. Awatar Vesna
  Vesna

  Jest takie ubezpieczenie na wypadki na nartach, nie pamiętam tylko jak konkretnie się nazywa i nie wiem też czy jest korzystne.

  1. Awatar KDRO.pl

   Jest wiele zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia od kosztów leczenia (tutaj przy wyjazdach zagranicznych do krajów EU polecamy uzyskanie karty EKUZ) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ważne, aby taka polisa obejmowała uprawianie sportów – w tym wypadku narciarstwa.

   Osobną sprawą jest uzyskanie odszkodowania z OC odpowiedzialnego za wypadek podmiotu (zarządcy stoku, czy też innego narciarza który spowodował wypadek).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 2 =