Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część IV

Świadczenia przysługujące pracownikowi :

 • Zasiłek chorobowy – przysługuje poszkodowanemu w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Prawo do zasiłku przysługuje – niezależne od okresu ubezpieczenia – już od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy
 • Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje poszkodowanemu, niezależnie od okresu ubezpieczenia. Przysługuje, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie przez niego zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy. O tym czy dane okoliczności występują decyduje lekarz orzecznik ZUS.
 • Jednorazowe odszkodowanie pieniężne– z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie wyrównawcze – jeśli pracownik na skutek wypadku doznał stałego uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie. Świadczenie ustaje z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, lecz nie później niż po 24 miesiącach. W tym wypadku także mamy do czynienia z badaniem sytuacji przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie, w przypadku braku zastrzeżeń, jest podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie wypłaty świadczenia.
 • Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – może być stała lub okresowa
 • Renta szkoleniowa – jeśli pracownik musi przekwalifikować się zawodowo, ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie
 • Renta rodzinna
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Nieodpłatne świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne
 • Odszkodowania określone w art. 2371 § 2 Kodeksu pracy z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku takie jak: ubranie, telefon komórkowy

 

    • Może zdarzyć się sytuacja, w której orzecznik ZUS przyzna poszkodowanemu pracownikowi zbyt mały procent uszczerbku na zdrowiu (jest to bardzo częsta sytuacja). Pierwszą czynnością w takim wypadku jest odwołanie od decyzji orzecznika do Komisji Lekarskiej (w zdecydowanej części pierwsze orzeczenie jest podtrzymywane przez lekarzy – kolegów po fachu pierwszego orzecznika). Na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia ZUS wydaje decyzję, w której określony jest procent uszczerbku, którego doznał poszkodowany. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie się od decyzji ZUS do odpowiedniego Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy w takim wypadku do czynienia z tzw. postępowaniem hybrydowym – postępowanie z administracyjnego toku zmienia się w proces o charakterze cywilnym, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest równoprawną stroną postępowania, a poszkodowany toczy z nim spór przed niezawisłym sądem.

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Wypadek przy pracy – jak dochodzić swoich praw? – część IV”

 1. Awatar Kasia

  Pertraktacje z firmami ubezpieczeniowymi, na drodze ubiegania sie o odszkodowanie, to znany nam wszystkim scenariusz.Warto skorzystać z usług kancelarii prawnych. Osobiście polecam kancelarię KDRO.pl To zespół profesjonalistów w każdym calu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + 13 =